Framtidens IT är här. Svensk, säker, hållbar.

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder privata och publika molntjänster såväl som hybrida lösningar, samt drifttjänster och colocation. Allt från kompletta lösningar till enstaka tjänster.

Investerare

Välkommen till Binero – skalbara molntjänster och digital infrastruktur.

Här hittar du bolagsinformation och material relaterat till kapitalmarknaden. Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market under kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. 

PRESSRUM Här hittar du våra pressmeddelanden, samt nerladdningsbart material såsom bilder, logotyper, typsnitt och grafisk profil.

RAPPORTER Här hittar du rapporter och årlig information så som årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter.

KALENDER Här hittar du datum för släpp av rapporter och annan finansiell information, samt datum för årsstämma.

AKTIEN Här hittar du information om vår aktie och våra aktieägare, samt viktig information om First North Growth Market.

STYRELSEN Här hittar du information om vår styrelse, deras arbete och uppdrag.

BOLAGSLEDNING Här hittar du information om vår bolagsledning och ledningsgrupp.

Bineros molntjänst finns till både för dig som vill sköta allt själv och för dig som hellre tar hjälp av våra specialister

BOLAGSSTYRNING Här hittar du information om årsstämma, valberedning, bolagsstyrning och bolagsordning.

KONTAKT Här hittar du kontaktuppgifter för investor relations.

En svensk helhetsleverantör i framkant

Genom varumärket Binero tillhandahåller vi olika typer molnlösningar, drifttjänster, colocation, samt ett antal infrastruktur- och tilläggstjänster inom företag. I molnet erbjuder vi dessutom binero.cloud – vår egen helsvenska, säkra och högpresterande publika molntjänst, som IaaS (Infrastructure as a Service).

Vi äger flera datacenter, däribland en helt unik anläggning i norra Stockholm som vi har byggt i samarbete med E.ON och Vallentuna kommun. Det är ett av världens absolut mest klimatsmarta datacenter, som bland annat återanvänder spillvärmen från anläggningen och distribuerar ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme.

Detta är en lösning som innebär ett så litet miljömässigt avtryck som möjligt – och ett tydligt ställningstagande från Binero.

Binero Group är certifierat inom ISO 9001,  ISO 14001 och ISO 27001. Våra kunder återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora bolag. Koncernen har en 20-årig historia och idag ingår varumärkena Binero och binero.cloud i koncernen.

Läs mer om Binero

Binero.Cloud

Vårt moln är inte som andra. Det är svenskt, säkert och klimatsmart.

Läs mer om Binero.Cloud