allman-01

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen i Binero ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Bineros styrelse väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

ando vikstrom BW

Ando Wikström
Styrelse ordförande

Invald i styrelsen: Februari 2024.

Född: 1964

Erfarenhet: Ando Wikström har över 30 års erfarenhet från fastighetsbranchen utifrån olika ekonomi- och finansfunktioner i främst noterade bolag. Ando har även erfarenhet från styrelseuppdrag i svenska och utländska bolag, inklusive tillståndspliktiga bolag såsom fondförvaltare och bank inom Catellakoncernen.

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Rådgivare hos Birger Bostad AB, inklusive styrelseuppdrag inom Birger Bostad koncernen. Styrelse- ledamot i egna investerings- och rådgivningsbolag samt styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Rådjuret nr 6.

Aktieinnehav i Binero Group: 577 340 via bolag
Optionsinnehav i Binero Group: Nej
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

malcolm-lindblom

Malcolm Lindblom
Styrelseledamot
Ansvarig för Merger och Aquisition

Invald i styrelsen: Februari 2024.

Född: 1963

Erfarenhet: Entreprenör. Malcolm grundade Hoist Group AB 1992. 

Utbildning: –

Övriga uppdrag: Plegium AB, Tiliaflore Holding AB, Tiliaflore AB.

Aktieinnehav i Binero Group: 66 443 545 aktier
Optionsinnehav i Binero Group: Nej
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Placeholder1

Jonas Lundberg
Styrelseordförande

Invald i styrelsen: Februari 2024

Född

Erfarenhet: Mer information kommer

Utbildning: Mer information kommer

Övriga uppdrag

Aktieinnehav i Binero Group: 
Optionsinnehav i Binero Group:
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Placeholder1

Tomas Hallberg
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: Februari 2024

Född

Erfarenhet: Mer information kommer

Utbildning: Mer information kommer

Övriga uppdrag: Mer information kommer

Aktieinnehav i Binero Group: 
Optionsinnehav i Binero Group: 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

member of the bord binero

Jonas Feist
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2022

Född: 1960

Erfarenhet: Jonas har 30 års erfarenhet från IT-branschen varav 20 år som entreprenör. Startade Open Source-bolaget Redbridge år 2003.

Utbildning: Master of Science in Computer Science från Linköpings Tekniska Högskola vid Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Open Source Sweden

Aktieinnehav i Binero Group: 3.0
Optionsinnehav i Binero Group: Nej
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du kontaktuppgifter till Binero och även till våra olika team inom Moln- och IT-infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Du kan också fylla i formuläret till höger så återkommer vi till dig direkt.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.