allman-01

styrelsen och dess arbete

Styrelsen i Binero ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Bineros styrelse väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

carl-magnus-hallberg-720×540-BW

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande

Invald i styrelsen 2013

Född: 1966

Erfarenhet: Carl-Magnus Hallberg har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom teknologibolag och investeringar i olika startups. Han är Managing Director i EQT Digital samt innehar ett antal styrelseuppdrag. Tidigare var Carl-Magnus bl a CTO hos Telia Companys mobilverksamhet, President inom OMX AB och sedermera Senior Vice President på NASDAQ OMX.

Utbildning: Master of Science Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology. Master of Business Administration, University of Gothenburg, School of Business and Chalmers University of Technology

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Datatalks AB, Grundare av C-M Hallberg AB samt Svenneby Herrgård Group AB.

Aktieinnehav i Binero Group: 230.370

Optionsinnehav i Binero Group: 120.000

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

ando vikstrom BW

Ando Wikström, ledamot

Invald i styrelsen: Februari 2024.

Född: 1964.

Erfarenhet: Ando Wikström har över 30 års erfarenhet från fastighetsbranchen utifrån olika ekonomi- och finansfunktio- ner i främst noterade bolag. Ando har även erfarenhet från styrelseuppdrag i svenska och utländska bolag, inklusive tillståndspliktiga bolag såsom fondförvaltare och bank inom Catellakoncernen.

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Rådgivare hos Birger Bostad AB, inklusive styrelseuppdrag inom Birger Bostad koncernen. Styrelse- ledamot i egna investerings- och rådgivningsbolag samt styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Rådjuret nr 6.

Aktieinnehav i Binero Group: 577 340 via bolag

Optionsinnehav i Binero Group: Nej

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Malcolm Lindblom

Malcolm Lindblom, ledamot

Invald i styrelsen: Februari 2024.

Född: 1963.

Erfarenhet: Entreprenör. 

Utbildning: –

Övriga uppdrag: Plegium AB, Tiliaflore Holding AB, Tiliaflore AB.

Aktieinnehav i Binero Group: 66 443 545 aktier

Optionsinnehav i Binero Group: Nej

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

per-ottosson-bw

Per Ottosson, ledamot

Invald i styrelsen 2023

Född: 1970

Erfarenhet: Per Ottosson är sedan 2020 VD för ASAI (Nasdaq First North). Han har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom IT- och SaaS-branschen. Senast före Artificial Solutions tillbringade han 10 år på IPSoft (Amelia) - en amerikansk leverantör av AI-lösningar för företag - som Chief Revenue Officer

Utbildning: Masterexamen i Företagsekonomi & Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till Artificial Solution.

Aktieinnehav i Binero Group: Nej

Optionsinnehav i Binero Group: Nej

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

member of the board binero

Victoria Dexback, ledamot

Invald i styrelsen 2021

Född: 1969.

Erfarenhet: Victoria är fastighetsekonom och har över 15 års erfarenhet inom IT industrin. Hon har haft ett flertal positioner som försäljningschef inom IT-sektorn, bland annat på IBM Sweden, Mercury Interactive AB och Computer Associates AB.

Utbildning: Utbildad fastighetsekonom vid Gävle Högskola

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav i Binero Group: 767.680 aktier samt se aktuellt innehav för Richard Göransson och Rockpoint AB

Optionsinnehav i Binero Group: 30.000

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

member of the bord binero

Jonas Feist, ledamot

Invald i styrelsen 2022

Född: 1960

Erfarenhet: Jonas har 30 års erfarenhet från IT-branschen varav 20 år som entreprenör. Startade Open Source-bolaget Redbridge år 2003.

Utbildning: Master of Science in Computer Science från Linköpings Tekniska Högskola vid Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Open Source Sweden

Aktieinnehav i Binero Group: 3.074.227

Optionsinnehav i Binero Group: Nej

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Binero har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete. Styrelsen gör löpande utvärdering av vd:s arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Binero i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du kontaktuppgifter till Binero och även till våra olika team inom Moln- och IT-infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Du kan också fylla i formuläret till höger så återkommer vi till dig direkt.

kontakta oss via formulär

fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.