1. Startsida
 2. /
 3. Aktuellt
 4. /
 5. mixa en eller flera lösningar för en optimerad IT-miljö

mixa en eller flera lösningar för en optimerad IT-miljö

Hybrida molnlösningar är en mix av en eller flera delar av publika moln, privata moln och lokal infrastruktur. Den lokala infrastrukturen kan vara colocation, dedikerade servrar eller – med rätt nättjänst – till och med infrastruktur på ditt lokala kontor.
 
Konceptet med flera implementeringsmodeller i ett hybridmoln skapar en sömlös, säker och automatiserad miljö för bästa möjliga produktivitet och flexibilitet. Varje hybridmolnmodell är annorlunda och bör utvecklas för att bäst passa en organisations unika behov. Organisationer med behov av högre säkerhet kan behålla mycket av sin lokala infrastruktur och använda en molnlösning för mindre kritiska resurser, medan företag med dynamiska behov och anspråk på en hög tillgänglighet kan välja ett privat moln med möjligheten att flytta till det publika molnet under toppar.

 

Varför hybrida molnlösningar?

I en hybrid lösning har organisationer möjlighet att integrera konfidentiella data från den privata miljön med de applikationer som körs i molnet. Organisationen bestämmer vilka applikationer, data och resurser som kan placeras i det publika molnet, vilka som måste förvaras i en privat miljö och hur denna information ska skickas och tas emot emellan dem.
 
För organisationer med lokal infrastruktur ger hybridmoln goda möjligheter att optimera verksamheten. En av de största fördelarna med hybridmolnet är att organisationer både kan dra nytta av fördelarna med molnlösningarnas prestanda och flexibilitet, samtidigt som de inte behöver slänga bort befintlig teknik eller köpa ny infrastruktur.
 
De separata fallen har olika beröringspunkter och integrationer mellan sig, men infrastrukturerna är helt oberoende av varandra (förutom på logisk nivå då det styrs av hur du väljer att lösningarna skall kommunicera med varandra), vilket förhindrar att data läcker från en plattform till en annan.
 

5 anledningar att använda hybrida molnlösningar

 1. Använd molnet som din livlina för Disaster Recovery

  Disaster recovery (DR) är en av de största fördelarna som hybridmolnet erbjuder företag och organisationer. Om verksamheten kräver att man har en DR tillgänglig så finns det 2 alternativ:

  - Dubblera din befintliga fysiska infrastruktur på 2 orter, så att om en katastrof inträffar kan den startas upp på nytt i ett annat datacenter. Detta är en väldigt dyr lösning då det kräver att du investerar i dubbelt så mycket infrastruktur som du egentligen behöver.

  - Använd en molnlösning som din DR. Då grunden i molnlösningar är att man endast betalar för det man förbrukar blir detta en mycket mer kostnadseffektiv lösning än att dubblera sin egen hårdvara. Den enda löpande kostnaden är lagring då data hela tiden måste finnas tillgänglig på speglingssiten om något händer med den primära, samt vissa kostnader för nätverk då även det måste vara förberett. Däremot kommer den tunga kostnadsposten compute (CPU/RAM) endast att ticka när den faktiskt används.

  läs mer om distaster recovery

 2.  Bli mer agil och minska tröskeln för innovation

  Allt fler efterfrågar möjligheten att jobba mer agilt. Att snabbt kunna tillgodose kund- och företagskrav är en ständig huvudvärk för företag och är en stor drivkraft för DevOps och andra smidiga utvecklingsmetoder. Antagandet av molnlösningar är avgörande för DevOps, och det blir allt viktigare för alla företag. I takt med att fler och fler organisationer blir smidiga har konkurrensen vuxit, vilket driver företag att förnya sig snabbare och snabbare.

  Hybridmolnet gör det möjligt för företag att dels hålla jämna steg med kundernas förändrade behov, genom att göra innovation mer snabbfotat och lättillgängligt, samtidigt som de inte skakar upp hela organisationen genom att flytta till en fullskalig molnmiljö. Med rätt hybridmolnleverantör kan migrering till och från miljöer, vare sig det handlar om virtuella maskiner eller containrar, vara lika enkelt som att trycka på en knapp, vilket gör att ditt team kan arbeta och samarbeta snabbt och effektivt, oavsett var de befinner sig.

 3.  Utnyttja molnet för belastningstoppar

  Företag och organisationer hanterar ofta belastningar som varierar i användning. Att bygga din egen infrastruktur för att klara maxbelastning är kostsamt och ineffektivt. Molnet erbjuder den stora fördelen med obegränsade resurser som du kan använda när du behöver det, och hybridmolnet erbjuder den extra fördelen med noggrann övervakning av alla resurser som används för att bäst balansera din organisations efterfrågan med utbudet.

  Ett sätt företag kan dra nytta av hybridmolnet är en funktion som brukar kallas ”cloud bursting”. Cloud bursting handlar om att expandera arbetsbelastningen till ett publikt moln automatiskt under toppar, och sedan skala tillbaka till de ursprungliga servrarna när toppen är över. De extra lagrings- och beräkningsresurserna är i huvudsak hyrda endast för den tid som behövs. Cloud bursting eliminerar, särskilt för högpresterande applikationer, många av de problem, både kostnads- och prestandamässiga, som resurstoppar kan skapa.

 4. Skilj på känslig och icke känslig information

  Många företag har tvekat att flytta till molnet av oro för säkerhet och integritet samt regler för efterlevnad. Det är så klart en väldigt viktig aspekt, men också ett problem som hybridmoln kan hjälpa till att lösa. Även om integritet och säkerhet är en av de viktigaste sakerna att ha i åtanke, måste företagen fortfarande utvecklas i snabb takt, något som helt privat infrastruktur oftast inte kan upprätthålla.

  Företag som inte är tillräckligt snabbfotade kommer att bli omkörda av mer innovativa konkurrenter. Ytterligare en fördel med hybrida molnlösningar för företag som hanterar konfidentiella data är förmågan att skapa ett ”multi-tenant” inom hybridlösningen, som skiljer applikationer och resurser från varandra och som kan isoleras ytterligare med VLAN och ytterligare krypteringsmetoder.

 5. Använd molnlösningar för att skala upp när du växer

  Genom att integrera med din befintliga infrastruktur erbjuder en hybridmolnlösning ett enkelt sätt att kostnadseffektivt utöka dina kapaciteter till molnet. Oavsett om din organisation redan växer eller planerar för tillväxt, kan skalbarhet av lokal infrastruktur medföra stora besparingar.

  En hybrid molnlösning är ett utmärkt sätt att fortsätta hantera aktuella affärsbehov samtidigt som den kan stödja såväl nuvarande com framtida tillväxt. Bineros privata och publika molnplattformar underlättar för dig att växla upp din IT i takt med din verksamhet – utan att du behöver ta stora investeringar, som i värsta fall kan göra att du måste avstå från potentiell tillväxt.

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?