1. Startsida
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Hållbarhet

Vårt moln är inte som alla andra – det är svenskt, säkert och hållbart

På Binero agerar vi aktivt för att motverka stegrande energiförbrukning och ökande utsläpp – och i stället bidra med klimatsmarta lösningar.

Binero IT tar täten för hållbar digitalisering

Allt från mobiltelefoner till streamingtjänster och gigantiska datacenter har en stor, och snabbt ökande, inverkan på jordens miljö. På Binero IT arbetar vi sedan många år tillbaka med stort fokus på hållbarhet för planet, människa och samhälle.

Wind turbines against the sky. Vindkraftverk mot himmel.

Vi satsar fullt ut på hållbar IT

Med en global datatrafik som mer än fördubblas vart fjärde år, samt ökande fokus på redan insamlat data genom maskininlärning och AI, har frågan om datacenter och deras stora miljöpåverkan blivit en högst central fråga på samhällets och företagens agenda.

 

Vi på Binero har ett långtgående miljöåtagande, till skillnad från de globala aktörerna som ofta sätter snabb utbyggnad före hållbarhet. Vårt datacenter utanför Stockholm är byggt i samarbete med vår energipartner E.ON och tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell. Till exempel använder vi överskottsvärmen som genereras för att värma bostäderna i kommunen.
 

Datacenter konsumerar stora mängder energi

I takt med att vi använder Internet allt mer, och att allt fler enheter ansluts till nätet, krävs det också allt mer energi för att driva en uppkopplad värld. Digitaliseringens framväxt och den kraftigt ökade internetanvändningen – inte minst de senaste årens explosion av molntjänster och streaming av media – har lett till att antalet datacenter i världen gått från drygt en halv miljon år 2012 till dagens närmare nio miljoner.

Detta innebär också att datacenterindustrin slukar allt mer av världens energi – ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad, och 2023 förutspås bara Kinas datacenter förbruka mer energi än hela Australien. När vi når 2030 beräknas IT-sektorn som helhet konsumera en femtedel av världens energi. I flera regioner i världen råder etableringsstopp för datacenter på grund av att elnäten helt enkelt inte kan garantera strömförsörjningen. Efter att Amazon tagit sina datacenter i Mälardalen i drift insåg regionens kraftbolag att de slukade så mycket energi att det medförde en kapacitetsbrist i elnätet – något som föranledde att företag som ville etablera sig i regionen inte kunde garanteras tillräcklig strömförsörjning.

Energiaspekten är med andra ord en mycket kritisk del av framtidens IT-industri. Med tanke på att alltför många datacenter dessutom primärt drivs av fossila energikällor som kol, är det här förstås en ohållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Vårt moln är inte som alla andra

På Binero agerar vi aktivt för att motverka stegrande energiförbrukning och ökande utsläpp – och i stället bidra med klimatsmarta lösningar.

Binero uppnådde år 2020, som första bolag i världen, den globala certifieringen Fossil Free Data Center. Det här tack vare en unik och väl genomtänkt miljöstrategi där samtliga lösningar i datacentret är framtagna med såväl klimat som prestanda och säkerhet i åtanke.

Vi är sedan tidigare miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001, för vårt miljöledningsarbete.

 
Treetops and clouds. Trädtoppar och moln

Vi minskar ditt klimatavtryck

Ny teknik bidrar i mångt och mycket till en effektivisering av resurser. Digitaliseringen har bidragit till att data kan lagras på ett mycket mer komprimerat sätt, vilket helt klart är till fördel för miljön. Men dessvärre har IT-branschen som helhet inte gjort rätt från början, sett till hur man driver all utrustning som moderna tjänster och teknik kräver.

Många datacenter använder sig fortfarande av fossila bränslen. Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi de största problemen. Men det är minst lika viktigt att satsa på teknikutveckling och smarta lösningar, så att vi kan fånga upp den förnybara energin på ett effektivt sätt och även återanvända energin.

Genom att både minska vår energiförbrukning och använda energin smartare, har Binero tagit täten inom hållbar digital infrastruktur och plattformar. Vi garanterar våra kunder och partners 100 procent fossilfri data och marknadsledande energiåtervinning. I vårt datacenter norr om Stockholm har vi hittat en optimal lösning för hur vi dels kan återvinna vår restprodukt – med andra ord värme – och skicka ut den i fjärrvärmenätet för att värma hus i kommunen, dels kan använda det kylda vattnet som vi får tillbaka för att kyla utrustningen i datacentret. Det finns ett behov året runt av den värme som vi skapar, vilket gör att vi kan ses som klimatneutrala.

Vi på Binero är mycket stolta över att på så sätt kunna erbjuda våra tjänster med ett så litet klimatavtryck som möjligt, och att fler och fler bolag väljer den gröna vägen tillsammans med oss.

Closed ecosystem where the environment is favoured. Slutet ekosystem där miljön främjas.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du kontaktuppgifter till Binero och även till våra olika team inom Moln- och IT-infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Du kan också fylla i formuläret till höger så återkommer vi till dig direkt.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.