allman-01

Binero Group AB:s aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market

Kortnamnet för aktien är BINERO. Certified Adviser är Redeye AB. Binero Group är ett avstämningsbolag och våra aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0005249570.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen.

Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.

Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Kontakt

Certified Adviser
Redeye AB
I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på:
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: 08-121 576 90

Binero Investor Relations
E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

Ägare Antal aktier Innehav %
Arbona AB 3 498 599 11,1%
Pejoni AB 3 338 597 10,6%
Stefan Andersson 2 792 297 8,9%
Richard Göransson 2 746 967 8,7%
Jonas Feist 2 681 711 8,5%
Whistler AB 1 701 323 5,4%
Mölna Spar AB 1 597 705 5,1%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson) 1 597 705 5,1%
MIC Värdepapper AB 1 533 745 4,9%
Blibros AB 1 402 810 4,5%
Övriga aktieägare 8 622 810 27,2%
Total per 30 december 2022 31 514 269 100%

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du kontaktuppgifter till Binero och även till våra olika team inom Moln- och IT-infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Du kan också fylla i formuläret till höger så återkommer vi till dig direkt.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.