Aktien

Binero Group AB aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Kortnamnet för aktien är BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Binero Group är ett avstämningsbolag och våra aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen.

Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.

Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Kontakt

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08-503 015 50

Binero Investor Relations
E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

 

Största aktieägare per 30 juni 2020

Källa: Euroclear 30 juni 2020

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Göransson, Richard

2 558 929

12,9%

Mertiva AB

2 300 878

11,6%

Pejoni AB

2 050 000

10,3%

BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY

1 170 000

5,9%

Mölna Spar AB

1 163 250

5,8%

Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)

1 163 250

5,8%

Vattenormen

1 084 238

5,5%

Mic Värdepapper AB

1 007 000

5,1%

Swedbank Försäkring AB

891 301

4,5%

Nordnet Pensionsförsäkringar AB

819 791

4,1%

Övriga aktieägare

5 679 923

28,6%

Total per 30 juni 2020

19 888 560

100%