Several hot air balloons in the sky. Flera luftballonger i skyn.
  1. Startsida
  2. /
  3. Integritetspolicy

Integritetspolicy

På den här sidan förklaras hur Binero samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende och hur du kan gå till väga för att göra dina rättigheter gällande. Binero tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som lever. Det kan handla om namn och personnummer, men kan också omfatta t.ex. bilder, e-postadresser, IP-adresser och beskrivningar.

Dataskyddsförordningen (i vardagligt tal benämnd ”GDPR”) gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter (förenklat uttryckt all digital behandling av personuppgifter).  I vissa fall gäller den även manuell behandling av personuppgifter. Insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring av personuppgifter är exempel på behandlingar.

Viktiga dokument för dig som kund

Vi har här samlat ihop viktiga dokument som gäller för dig som kund till Binero relaterat till GDPR.

Binero som personuppgiftsansvarig

Vi fungerar som personuppgiftsansvarig för dig som kund, men även representant för kund och användare samt för dina uppgifter du anger vid registrering i våra tjänster. Detta innebär att vi åtar oss det ansvar som inom GDPR gäller för personuppgiftsansvariga gällande behandling av dina personuppgifter. Våra kunder kan i sin tur vara personuppgiftsansvariga för information de samlar in och lagrar i våra tjänster, och vår roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. På sidan ”Dataskyddspolicy” hittar du all information som gäller dig som registrerad hos oss.

Binero som biträde

För dig eller dina kunder som i sin tur lagrar personuppgifter i våra tjänster så fungerar vi som personuppgiftsbiträde. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att hålla koll på och du behöver som personuppgiftsansvarig eller biträde då se till att du har ett avtal (biträdesavtal). Detta är något som vi har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss.

Utbildad och medveten personal

Vi har genomgått utbildningar samt en intern GDPR-certifiering för all vår personal inom alla avdelningar, och gör det löpande en gång per år. Vi har också spetskompetens och leverantörs/systemstöd för att hålla oss uppdaterade och arbeta aktivt med att efterfölja direktiven och försöka underlätta detta även för våra kunder.

Certifieringar

Vi är certifierade både enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöledning ISO 14001 samt informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 och har uppfyllt de hårda krav på rutiner, processer och olika system som finns i dessa.

Övrigt

Annan viktig information om hur vi arbetar med GDPR, både som biträde och ansvarig, finns att ta del av i vår dataskyddspolicy och vår bilaga till personuppgiftsbiträdesavtalet som beskriver hur vi behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. För övriga frågor hänvisar vi till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) som har mycket bra information och guider för att jobba med GDPR.