Finansiella rapporter

Finansiella rapporter och presentationer.

Binero är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2013. Här hittar du våra finansiella rapporter och presentationer.

Här kan du läsa och ladda ner.

Klicka på länken för att öppna materialet i en ny flik. Där kan du också välja att ladda ner och spara det material som tillgängliggjorts.

VD Charlotte Darth

Har du frågor? Kontakta oss.

E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

2013-2017

Rapporter från åren 2013-2017 avser Online Group AB nuvarande Binero Group AB.