Finansiell kalender

Datum för rapporter och årsstämma.

Här ser du datum för släpp av rapporter och annan finansiell information, samt datum för årsstämma.

2020

 • Bokslutskommuniké 2020: 28 februari
 • Årsredovisningen publiceras: 25 mars
 • Årsstämma 2020: 15 april
 • Delårsrapport första kvartalet 2020: 28 april
 • Delårsrapport andra kvartalet 2020: 21 augusti
 • Delårsrapport tredje kvartalet 2020: 28 oktober

2019

 • Bokslutskommuniké 2019:  28 februari
 • Delårsrapport första kvartalet 2019:  25 april
 • Årsstämma 2019:  22 maj
 • Delårsrapport andra kvartalet 2019:  22 augusti
 • Delårsrapport tredje kvartalet 2019:  28 november (ändrat 24 oktober)

Har du frågor? Kontakta oss.

E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500