Moderna molnlösningar för nordiska bolag med dataintegritet och hållbarhet i fokus

Om oss

Molntjänster och digital infrastruktur – en framväxande svensk basindustri

Bineros molntjänster är utformade för att öka kundernas effektivitet med bibehållen kostnadskontroll. Huvudfokus ligger på att stötta snabb tillväxt och utveckling, i nordiska företag och organisationer med kvalificerade behov inom IT- och molninfrastruktur, plattformar och tjänster. Genom vår moderna portfölj av svenskproducerade tjänster drar kunderna nytta av en EU-kompatibel och framtidssäkrad molnlösning, som är lätt att både skala och vidareutveckla. Vi är ett tillväxtbolag noterat på Nasdaq First North Growth Market, med målet att både driva och leda den framväxande svenska basindustri som är molntjänster och digital infrastruktur.

På agendan: Hållbar digital utveckling

Digitaliseringstakten har gjort att fler och fler vänder sig till molntjänster för att hämta hem värden som flexibilitet, innovationskraft och snabbhet till marknaden. Utbyggnaden av datacenter sker i snabb takt och år 2030 beräknas IT-sektorn stå för nära en femtedel av världens totala energiförbrukning. Här har vi på Binero valt att ta position för hållbar digital utveckling, genom bygget och driften av ett världens mest klimatsmarta datacenter.

I juli 2020 erhöll vår anläggning norr om Stockholm, som första datacenter i världen, den internationella miljömärkningen ’Fossil Free Data Center’. Certifieringen innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 procent förnybar el.

Vår övertygelse är att digitaliseringen berikar samhället. De digitala tjänsterna och kapaciteten som skapas är i sig det som behövs för att hjälpa oss lösa samhällets stora utmaningar, inklusive klimatfrågan. För oss på Binero är frågan om hållbar digital utveckling därför något som genomsyrar allt vi gör. Nu behövs det fler aktörer som ställer om till klimatneutral produktion av molntjänster!

En komplett, svensk molnlösning med managerad Kubernetes-plattform

Binero levererar infrastruktur som tjänst (Infrastructure as a Service, IaaS) med tillhörande plattformar och tjänster, från vårt klimatcertifierade datacenter norr om Stockholm. Våra molntjänster är ett utmärkt val för offentlig sektor, större företag, samt digitala tillväxtbolag, både i startup-fasen och mer mogna digitala bolag.

Våra lokalproducerade, kraftfulla molntjänster gör det möjligt för dessa kunder att innovera och utvecklas snabbt, utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller dataintegritet. Vi kortar våra kunders tid till marknaden genom att ta bort tekniska begränsningar och erbjuder ett nära samarbete kring kundanpassade, kostnadseffektiva lösningar. Ny funktionalitet och nya tjänster adderas kontinuerligt i molnportföljen, baserat på såväl kundernas behov här och nu som på teknologitrender i framkant.

Du väljer själv om du vill köpa våra molntjänster som självbetjäning i en enkel pay-as-you-go modell, eller ta hjälp av våra specialister för flytt, uppsättning, drift, övervakning och underhåll.

Att bygga applikationer i containers blir allt vanligare. Containeriserade lösningar, främst Kubernetes, används för att automatisera driften av applikationer och göra dem säkra, skalbara och enkla att hantera. Genom samarbeten med värdeadderande teknologipartners tillhandahåller Binero en komplett molnlösning till kunder med kvalificerade Kubernetes-behov.

Öppna standarder och moderna avtal

Med dagens snabba utvecklingstakt och föränderliga omvärld är det för många aktörer avgörande att välja en partner som inte låser in sina kunder, varken i tekniken eller i långa avtal. Vi erbjuder en skalbar molninfrastruktur baserad på helt öppna standarder, nämligen plattformen OpenStack, med relevanta och verkligt värdeskapande tjänster i den tillhörande portföljen. Det innebär att du inte låser dig varken till oss eller till plattformen. Vi anser att en modern molnleverantör ger sina kunder frihet att när som helst kunna byta såväl samarbetspartner som IT-arkitektur om de inte är nöjda.

I det här sammanhanget gäller definitivt inte ”one size fits all” utan det krävs ett nära samarbete mellan kund och molnleverantör för att hitta bästa lösningen – idag och för framtida behov.

Vi arbetar i partnerskap i olika konstellationer vilket gör att vi kan stötta våra kunder i såväl större transformerande projekt som i spjutspetscase där ny teknik används som tillväxtmotor.

Mer om Binero.

Här hittar du mer om och från oss på Binero. Information och material om bolagsstyrning och kapitalmarknaden finner du under Investerare

Bineros molntjänst finns till både för dig som vill sköta allt själv och för dig som hellre tar hjälp av våra specialister

DÄRFÖR BINERO Binero är en lokal helhetsleverantör av moln- och infrastrukturtjänster, och ett naturligt val av IT-partner för svenska företag som tar klivet upp i molnet eller utökar sin digitala affär på andra sätt.

Binero värmer bostäder i Vallentuna genom att återvinna värme från sitt klimatsmarta datacenter

KLIMATSMARTA DATACENTER Vi har en väl utvecklad miljöstrategi där våra datacenter är mycket energisnåla, men utan att någonsin tumma på prestanda. Vårt datacenter i Vallentuna genererar t.ex. återanvändbar värme till invånarna i kommunen.

PARTNERS På Binero är vi väldigt noggranna med vilka leverantörer och branschaktörer vi väljer att samarbeta med. Alla samarbetspartners har valts för att de tillför något som är optimalt för just våra miljöer, tekniska lösningar och de tjänster vi erbjuder dig som kund.

CASE Varje bransch kräver sin lösning, och alla bolag kommer med egna unika förutsättningar, behov och önskemål. Läs mer om våra skalbara och anpassade kundlösningar.

AKTUELLT Senaste nytt och aktuella händelser från och med oss på Binero.

 

KARRIÄR Binero expanderar och vi söker medarbetare för att hjälpa till att sprida budskapet kring svenska, klimatsmarta och supersäkra molntjänster och IT-infrastruktur.

CERTIFIERINGAR För att möta våra kunders förväntningar och krav, och samtidigt leva upp till våra egna mål och framtidsplaner, är vi certifierade enligt både ISO 27001, ISO 14001 och ISO 9001.

INTEGRITETSPOLICY Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.

 

Bineros molntjänst vilar över Stockholm, som det naturliga valet för svenska företag på digitaliseringsresa

KONTAKT Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss.