Om Binero

Vi tror på en öppen och hållbar värld!

Binero vill möjliggöra och driva på den digitala utvecklingen så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Binero levererar säker och miljövänlig hantering, utveckling och drift av företags IT-infrastruktur.

”Internet är framtiden”...

...var en sliten klyscha redan på 00-talet när vi började hjälpa företag och myndigheter med deras IT-verksamhet och närvaro på nätet. Men, det är en klyscha som är minst lika relevant i dag. Vi har egentligen bara sett början på vår digitala värld – och transformationen går snabbare än de flesta hade väntat sig. Samhällsservice, handel och social kommunikation är bara några områden som i allt högre grad äger rum på nätet. Och bakom kulisserna väntar ännu smartare AI-baserade system, miljardtals enheter som ska kopplas upp, otroliga VR-upplevelser och mycket, mycket mer.

Kraften i den digitala revolutionen har potential att skapa ett välstånd vi aldrig tidigare skådat. Över hela världen. Vår övertygelse är att människor som skapar och använder digitala lösningar berikar samhället på väldigt många sätt. Därför vill vi möjliggöra och driva på den digitala utvecklingen så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation – som i förlängningen bidrar till en öppen och hållbar värld.

Men med stora krafter följer stort ansvar, som vår vän Spindelmannens motto lyder. Och med möjligheter följer utmaningar. De ständigt ökande behoven av lagring och blixtsnabb åtkomst ställer skyhöga krav på tjänsteleverantörer och datacenteraktörer. Samtidigt måste utvecklingen, precis som för alla branscher, ske med klimatfrågan i förarsätet – något som allt för få tagit fasta på. År 2030 beräknas IT-sektorn stå för en femtedel av världens totala energiförbrukning. För oss är frågan om Grön IT därför inte bara något vi använder som en marknadsföringsgimmick, utan något som genomsyrar allt vi gör – från den interna kontorsmiljön till bygget och driften av ett världens miljövänligaste datacenter.

Dagens digitaliserade verksamheter behöver givetvis också skyddas mot såväl angrepp från illasinnade aktörer, som från oaktsamhet och felinställningar. Ny teknik och nya arbetssätt, som att ta steget till molnet eller outsourca hela IT-verksamheten, kan givetvis vålla en hel del oro och osäkerhet. På Binero gör vi allt för att hjälpa dig ut på andra sidan oron, med nya insikter och möjligheter. Vi föredrar att arbeta nära dig som kund, både på det tekniska och det strategiska planet.

Därför är vi mer än bara en avsändare på en faktura och mer än bara en leverantör av produkter och tjänster. Vi strävar efter att leva upp till vårt eget namn – och stå för lösningar på problem och utmaningar. Både genom att förenkla vardagen för enskilda organisationer och genom att driva IT- och teknikbranschen som helhet i en ansvarsfullare och mer klimatsmart riktning.

Det är stora skor att fylla och stora löften att hålla. Men vi har aldrig haft blygsamma ambitioner med det vi gör. Och det tror vi inte att du heller har.

Binero tillhör Binero Group AB. Läs mer här.