Framtidens IT är här - svensk, säker, hållbar.

Med våra moderna molntjänster, drifttjänster och digitala infrastruktur kan du fokusera på annat. Hos Binero skyddas din data av såväl den senaste teknologin som av svensk lagstiftning. Flytta in i ett världens mest klimatsmarta datacenter idag!

Om oss

Vi tror på en öppen och hållbar värld.

Binero vill möjliggöra och driva på den digitala utvecklingen så att företag och människor kan genomföra sina idéer och driva innovation.

Vi har egentligen bara sett början på vår digitala värld – och transformationen går snabbare än de flesta hade väntat sig. Samhällsservice, handel och social kommunikation är bara några områden som i allt högre grad äger rum över nätet. Och bakom kulisserna väntar ännu smartare AI-baserade system, miljardtals enheter som ska kopplas upp, otroliga VR-upplevelser och mycket, mycket mer.

Kraften i den digitala revolutionen

Vår övertygelse är att människor som skapar och använder digitala lösningar berikar samhället på väldigt många sätt. Därför vill vi möjliggöra och driva på den digitala utvecklingen så att människor kan genomföra sina idéer och driva innovation – som i förlängningen bidrar till en öppen och hållbar värld.

Men med stora krafter följer stort ansvar, och med möjligheter följer utmaningar. De ständigt ökande behoven av lagring och blixtsnabb åtkomst ställer skyhöga krav på tjänsteleverantörer och datacenteraktörer. Samtidigt måste utvecklingen, precis som för alla branscher, ske med klimatfrågan i förarsätet – något som allt för få tagit fasta på.

År 2030 beräknas IT-sektorn stå för en femtedel av världens totala energiförbrukning. För oss på Binero är frågan om hållbar IT och digital utveckling något som genomsyrar allt vi gör – från den interna kontorsmiljön till bygget och driften av ett världens mest klimatsmarta datacenter.

Säkerhet och ansvar; centralt för vår verksamhet

Dagens digitaliserade verksamheter behöver också skyddas mot såväl angrepp från illasinnade aktörer, som från oaktsamhet och felinställningar. Ny teknik och nya arbetssätt, som att ta steget till molnet eller outsourca hela IT-verksamheten, kan vålla en hel del oro och osäkerhet.

På Binero hjälper vi våra kunder och samarbetspartners ut på andra sidan oron, med nya insikter och möjligheter. Vi föredrar att arbeta nära våra kunder, både på det tekniska och det strategiska planet.

Vår ambition är alltid att vara mer än bara en avsändare på en faktura, eller ens en leverantör av produkter och tjänster. Vi vill stå för lösningar på problem och utmaningar. För enskilda kunder och organisationer, såväl som genom att driva IT- och teknikbranschen som helhet i en ansvarsfullare och mer klimatsmart riktning.

Det är stora skor att fylla och stora löften att hålla. Men vi har aldrig haft blygsamma ambitioner med det vi gör. Och det tror vi inte att du heller har.

Mer om Binero.

Här hittar du mer om och från oss på Binero. Information och material om bolagsstyrning och kapitalmarknaden finner du under Investerare

Bineros molntjänst finns till både för dig som vill sköta allt själv och för dig som hellre tar hjälp av våra specialister

DÄRFÖR BINERO Binero är en lokal helhetsleverantör av moln- och infrastrukturtjänster, och ett naturligt val av IT-partner för svenska företag som tar klivet upp i molnet eller utökar sin digitala affär på andra sätt.

Binero värmer bostäder i Vallentuna genom att återvinna värme från sitt klimatsmarta datacenter

KLIMATSMARTA DATACENTER Vi har en väl utvecklad miljöstrategi där våra datacenter är mycket energisnåla, men utan att någonsin tumma på prestanda. Vårt datacenter i Vallentuna genererar t.ex. återanvändbar värme till invånarna i kommunen.

PARTNERS På Binero är vi väldigt noggranna med vilka leverantörer och branschaktörer vi väljer att samarbeta med. Alla samarbetspartners har valts för att de tillför något som är optimalt för just våra miljöer, tekniska lösningar och de tjänster vi erbjuder dig som kund.

Grundare Storytel

CASE Varje bransch kräver sin lösning, och alla bolag kommer med egna unika förutsättningar, behov och önskemål. Läs mer om våra skalbara och anpassade kundlösningar.

AKTUELLT Senaste nytt och aktuella händelser från och med oss på Binero.

 

KARRIÄR Binero expanderar och vi söker medarbetare för att hjälpa till att sprida budskapet kring svenska, klimatsmarta och supersäkra molntjänster och IT-infrastruktur.

CERTIFIERINGAR För att möta våra kunders förväntningar och krav, och samtidigt leva upp till våra egna mål och framtidsplaner, är vi certifierade enligt både ISO 27001, ISO 14001 och ISO 9001.

INTEGRITETSPOLICY Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.

 

Bineros molntjänst vilar över Stockholm, som det naturliga valet för svenska företag på digitaliseringsresa

KONTAKT Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss.