colocation

hyr plats i vårt colocation datacenter

Genom att hyra plats hos oss på Binero expanderar du enkelt din infrastrukturkapacitet, oavsett om det är för en kortsiktig problemlösning eller för att slippa göra kostsamma inköp eller leasa egna anläggningar.

Bild av varm zon i bineros datorhall
  • miljövänligt - allt överskott återanvänds
  • flexibelt - anpassa efter  era behov
  • hög säkerhet - skyddsklass & larmklass 3

varför välja colocation datacenter hos oss?

ett av världens mest klimatsmarta datacenter

Utöver högsta prestanda, säkerhet och skydd, så har datacentret designats med ett maximalt fokus på hållbarhet. Allt från den gröna energin som driver datacentret, via miljösmarta teknikval och en effektiv intern hantering av alla komponenter, till att överskottsvärmen som genereras återanvänds.

För vårt medvetna hållbarhetsarbete har Binero belönats med den globala klimatcertifieringen Fossil Free Data. Faktum är att vi var först ut i hela världen att nå upp till certifieringens högt ställda krav på energieffektivitet och återvinning. Vi är stolta över att gå i bräschen för nästa generationens supergröna datacenter!

förklarar flödet av överskottsvärme från datacenter till byggnader närområdet. colocation hållbarhet

hur vi hjälper dig med colocation?

Genom att hyra plats hos oss i vårt colocation datacenter expanderar du enkelt din infrastrukturkapacitet, oavsett om det är för en kortsiktig problemlösning eller för att slippa göra kostsamma inköp eller leasa egna anläggningar.

Att hyra colocation i vårt datacenter är väldigt prisvärt. När man jämför priser är det viktigt att alternativen man jämför har samma nivå av säkerhet. Ingen lösning kommer att vara lika priseffektiv som att ha sina servrar i ett förråd på kontoret, förutsatt att man inte har behov av reservström, kyla, backup, redundans, säkerhet etc. Har man däremot behov av en viss nivå av tillgänglighet är vår lösning oslagbar.

Du får tillgång till dina servrar 24/7/365 genom passerkort som ger dig tillgång till vår byggnad och ditt specifika rack precis som när du har servrarna hemma på ditt eget kontor. Men på köpet får du en helt annan nivå av tillgänglighet och säkerhet.

Är du intresserad av en visning av vårt datacenter? 

Nå ut till oss för att boka en visning av vårt colocation datacenter för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet. Antingen genomför vi ett anpassat besök på plats, eller ett digitalt möte där någon av oss guidar dig på distans över video.

 

nå ut till oss

vad kostar det att köpa colocation i vårt datacenter?

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Två kolumner
Vertikalt
Horisontellt
Colocation Calculator
Summary
Namn Totalt
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

nå ut till oss i formuläret nedan för en offert på colocation hos oss

man unlock datacenter with his own personal tag for secure access for colocation clients

 

använd colocation när ni ska flytta till molnet

Hos oss finns molnservrar redan på plats i datacentret, vilket gör en framtida flytt till molnet extra enkel. Som colocationkund hos Binero är allt förberett när du kommer till datacentret – du kopplar bara in din utrustning och är igång direkt.

vad är colocation data center?

Att ställa sin affärskritiska hårdvara i ett datacenter och låta den driftas och övervakas av experter kallas för colocation. Det kan vara ett bra första steg mot att på sikt migrera till molnet.

Vi på Binero har genom åren samlat på oss en hel del erfarenhet från datacenter, både bra och dåliga. När vi så äntligen fick chansen att designa och bygga vårt eget datacenter, placerat strax norr om Stockholm, valde vi att lägga ribban högt. Vi har byggt det datacenter som vi själva alltid hade önskat! Ett målmedvetet arbete som resulterat i certifieringar inom kvalitet, informationssäkerhet och miljö, samt nöjda kunder.

visar att vi har bra uppkoppling i vår datahall för colocation

Är det fortfarande fördelaktigt att drifta sin IT-miljö helt i egen regi?

Läs vår artikel om colocation, drift- och IT-säkerhet här

information om vårt datacenter

Marknadsledande redundans

Redundansnivån i ett datacenter är oftast förhållandevis hög och kan typiskt bestå av ett bra primärsystem och ett sekundärsystem som i bästa fall är designat för hela lasten. Detta upplägg kallas N+1, där N är det totala behovet och +1 innebär 1 extra. Exempelvis kan det innebära att om 4 kylmaskiner krävs för att hantera lasten driftsätter man 5 för att klara av att en går ner. Vi har genom åren samlat på oss en hel del erfarenhet från datacenter som inte håller måttet (och som har gått ner – både vad gäller kraft och kyla).

När det blev dags att designa vårt eget datacenter i Vallentuna tillsammans med vår energipartner E.ON, valde vi därför att bygga enligt devisen ”A+B” istället. I detta koncept utgår man från vad man behöver för att klara av lasten – sedan dubblerar man det. Det viktiga är inte den stora överkapaciteten utan separationen mellan de olika kretsarna. Det skall inte finnas ett beroende mellan A-kretsen och B-kretsen som kan slå ut bägge, utan bägge klarar individuellt av hela lasten. I vårt fall är kretsarna dessutom individuellt redundanta (vardera krets uppfyller ”N+1”).

Detta är ett mycket kostsamt sätt att bygga på, men det ger den i särklass högsta redundansnivån och vi har designat både strömförsörjning, kylförsörjning och nätverk (med andra ord huvuddelarna i ett datacenter) helt enligt denna devis.

Högsta fokus på säkerhet och skydd

Hela fastigheten är omgärdad av ett elektrifierat staket som är kopplat till larmcentral. Byggnaderna är tillverkade av betong och samtliga dörrar är skyddsklass 4 vilket gör det mycket svårt för en obehörig att rent mekaniskt ta sig in i fastigheten. Området ronderas av väktare vid slumpmässiga tillfällen dygnet runt årets alla dagar.

Säkerhetssystemet vet när – och vilka – människor som är i lokalerna och i olika säkerhetszoner (ner på rack-nivå) garanterar att ingen obehörig når känslig funktion (eller information). Alla ytor bevakas med övervakningskamera. Ev. larm går till polis, övervakningsbolag och vår personal.

DCS01 har bästa möjliga brandskydd i form av Novec gas och aspirerande detektorer som märker minsta tendens till brand i alla utrymmen och släcker genom att sänka syrenivån (utan att vara farligt för personer i lokalen). Brandlarmet larmar automatiskt brandkåren.

Full EU-kompatibilitet och efterlevnad av GDPR

Vi är en svensk molntjänstleverantör som har våra servrar inom EU. Du kan därför vara trygg i att din datalagring hos oss uppfyller krav på personuppgiftsskydd enligt GDPR, samt att era uppgifter inte riskerar exponering för tredjepartsland genom t.ex. den amerikanska lagen CLOUD Act.

Uppkopplat till ett digitalt ekosystem

Eftersom att Binero erbjuder flera hybridlösningar inom infrastruktur, så är colocation det första och mest logiska steget att ta om din organisation överväger att migrera till molnet (cloud computing) framöver.

När du flyttar in i vårt datacenter finns rack, PDU:er, bandbredd, elförsörjning och allt annat redan riggat och fysiskt åtkomligt. Det innebär att du kan koppla in din utrustning och omedelbart vara igång.

High availability och disaster recovery

Fler och flera företag ställer sig frågan vad som händer om deras data skulle försvinna. För de flesta är svaret att det vore en katastrof. Att ha backup är för många lösningen, om det finns backup så kan man komma tillbaka! Tyvärr kan det ibland vara otillräckligt, till exempel om backupen förvaras i samma fastighet som primärdatan och fastigheten brinner upp eller raseras. Disaster recovery handlar i första hand om att planera för och ha en lösning på det värsta likaså att vara medveten om hur lång tid det tar att komma tillbaka efter en katastrof.

De kunder som nyttjar Bineros privata moln har inbyggd disaster recovery, detta då vi replikerar all data till en sekundär site, dvs. ett annat datacenter, c:a 1 mil från den primära siten i Vallentuna. Datat finns alltså kvar vid en katastrof på den primärasiten. För de kunder som vill nå steget längre kan Binero i denna miljö även erbjuda reserverad primärdrift – d.v.s storage, compute och nätverk – på sekundärsiten, tillgängligt att närsomhelst starta upp. Detta innebär att vid ett totalt haveri kan driften vara återställd från den sekundära siten på mycket kort tid, detta helt utan ytterligare komplexitet tillförd från användarens perspektiv.

Certifierat 100 procent fossilfri data och applikationer

Vårt datacenter var år 2020 först i världen med att uppnå de högt ställda kraven för miljöcertifieringen Fossil Free Data; ett certifikat och en bekräftelse på ett framgångsrikt hållbarhetsarbete för datacenter, som visar att vi möter strikta krav på grön energi och effektiv energianvändning.

Högsta energieffektivitet och återvinning av energi

Utrustningen i ett datacenter är ständigt igång, den energi som nyttjas konverteras till värme som i sin tur måste kylas av. Normalt förbrukar kylprocessen en hel del energi utöver kostnaden att driva utrustningen. För att mäta hur effektiv denna process är används måttet PUE (Power Usage Effectiveness).

Vår avsikt är att hålla vårt PUE-tal under 1,1 (runt 1,05) vilket är oerhört effektivt. För att ytterligare minimera vår miljöpåverkan återvinner vi även samtlig överskottsvärme i fjärrvärmenätet, denna energi måste annars produceras på annat håll och detta inräknat blir vi alltså nära på klimatneutrala. 100 procent av överskottsenergin kan återvinnas och bli fjärrvärme för bostäder i Vallentuna kommun – dygnet runt, året runt.

Vi har även valt all infrastruktur i datacentret efter dess miljöpåverkan. Till exempel har vi en kyldistribution som inte jobbar med trycksättning (då det kräver energi att upprätthålla) och UPS:er med marknadens lägsta förluster. Allt för att konsumera så lite energi som möjligt i hela anläggningen. Intressant att notera är att vi skapar 30 procent mer värme än kylan som krävs. Det betyder att för varje watt vi kyler av utrustningen i hallen, genererar vi 1,3 w värme som leds iväg och kommer kommuninvånarna till godo.

Förutsägbara kostnader och konkurrenskraftiga priser

Vår prismodell är enkel och det går även snabbt och smidigt att addera tjänster till din colocation om du så önskar. Tack vare vårt toppmoderna och högeffektiva datacenter kan vi erbjuda ett av marknadens bästa prestanda/pris-ratios; kontakta oss så får du ett kostnadsförslag direkt.

kunden har ordet

"För Vallentuna kommun är det ett strategiskt val att placera stora delar av vår kritiska IT-utrustning i Bineros datacenter genom colocation. Hos Binero kan vi nyttja senaste tekniken och samtidigt ta del av hållbarhet i yttersta framkant. Det ger oss också valfrihet för framtiden. Att vår IT-infrastruktur dessutom bidrar till att helt fossilfritt värma upp fastigheter i kommunen är en verklig bonus!"

Kenneth Hedlund, IT-chef på Vallentuna Kommun

laga av kommunal kund

kontakta oss

Har du frågor om colocation? Rådfråga vår specialist eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig direkt. Missa inte att du kan estimera vad colocation kostar hos oss här.

Fråga vår specialist om colocation hos oss

emil cloud expert and customer manager of binero clients

Emil Rydin

Customer manager

emil.rydin@binero.com

kontakta oss via formulär

fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.