Bolagsstämma 22 Maj 2019

Handlingar för Bolagsstämma 22 maj 2019

Ladda ner handlingarna här nedan för att läsa vidare.

Protokoll Årsstämma 2019

Förslag till disposition

Förslag till emissionsbemyndigande

Fullmakt

Kallelse till årsstämma 22 maj 2019

Förslag på nya styrelseledamöter