1. Startsida
  2. /
  3. Våra kunder
  4. /
  5. Region Kalmar

Containers blev lösningen för kollektivtrafiken i Kalmar

Region Kalmar län logo

Om Region Kalmar

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation som erbjuder hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. Tillsammans med länets kommuner, universitet, näringsliv och andra aktörer vill Region Kalmar skapa de bästa förutsättningarna för dig som invånare.

Utmaningen

En daterad plattform

Egentligen bestod uppdraget av att lösa driften för ett nytt biljettsystem för kollektivtrafiken. Men ganska snart insåg den tekniska systemförvaltningen inom Region Kalmar Län och dess enhetschef Michael Ceder – att det fanns ett annat mål att uppnå: Ett nytt sätt att utveckla systemdriften inom regionen. OpenShift, container-teknologin och samarbetet med RedBridge gav nya innovativa vägar framåt.

Länstrafiken i Region Kalmar Län hade ett föråldrat betalsystem för biljetter. Det var uppbyggt på en plattform och på tekniska komponenter som var komplexa att underhålla och som saknade möjligheten att hantera resor över länsgränser. Dessutom fanns det en ny landsomfattande standard – BoB – för betalning och hantering av biljetter i kollektivtrafiken att förhålla sig till. 

Därför beslutade sig de fyra regionerna Halland, Jönköpings Län, Kronobergs Län och Kalmar Län att tillsammans utveckla ett nytt system. Utvecklingen genomfördes gemensamt av de fyra regionerna, men det beslutades tidigt att driften skulle hanteras av Region Kalmar Län. Anledningen till det var dels att Kalmar redan hade en väl fungerande driftorganisation, men även att man hade en stark vilja att ta sig an ny teknik och möta utmaningarna detta medförde.

Lösningen

En öppen miljö

Eftersom Region Kalmar Län sedan tidigare jobbade med Red Hat så bestämde de sig för att utgå från deras produkt OpenShift, efter utvärdering av olika alternativ. De behövde dock hjälp av en teknisk partner med erfarenhet av såväl OpenShift som utveckling i containers. Det var här RedBridge kom in i bilden, för att bistå i att sätta upp lösningen. 

Biljett- och betallösningen levererades i form av containers, med en central backend där en stor del av affärslogiken återfinns. Det fanns två viktiga framgångsfaktorer lösningen behövde leva upp till: 1) Den skulle kunna betjäna kollektivtrafiken i flera olika regioner och 2) OpenShift-plattformen skulle ha potential att drifta flera av de system som Region Kalmar Län använder.

Förutom den rena konsultinsatsen, har RedBridge varit en viktig partner för regionens driftenhet, som har bistått med stor kunskapsöverföring när det gäller OpenShift, vilket har bidragit till den snabba starten.

Michael Ceder, Enhetschef IT Applikationer

Resultatet

En lösning på många problem

Biljettsystemet i sig tas i drift under våren 2020, och det kommer att ge resenärerna i de fyra regionerna möjlighet att köpa biljetter och se sin resehistorik i en smidig app eller via en vanlig webbläsare. Dessutom förenklas resor över länsgränserna avsevärt, vilket även det bidrar till målet: att få medborgarna att resa kollektivt i högre grad.

En annan viktig förtjänst ligger i själva OpenShift-plattformen, som har gett Region Kalmar Läns tekniska systemförvaltning möjligheten att drifta containeriserade applikationer själva. Förutom den rena konsultinsatsen, har RedBridge varit en viktig partner för regionens driftenhet, som har bistått med stor kunskapsöverföring när det gäller OpenShift, vilket har bidragit till den snabba starten.  

OpenShift och container-teknologin har i sig breddat regionens möjligheter att utveckla och drifta systemlösningar tillsammans med många olika leverantörer. Slutresultatet: en modernare regional verksamhet och bättre service för medborgarna.

Relaterade tjänster

Relaterade kundcase

Three smartphones on a background of sun and clouds. Tre smartphones på en bakgrund med sol och moln.
Cloud
IT-konsult
2023-12-12
Billo

Billo

Då Billo behandlar stora mängder av känslig användardata från både myndigheter och företag, lägger de stor vikt vid att st...
Two doctors discussing something on an iPad. Två läkare diskuterar något på en ipad.
IT-drift
2023-08-30
Cambio

Cambio

I Cambios sökande efter en drift- och deployment partner med erfarenhet inom Red Hats OpenShift hittade de Binero.

Vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?