OpenShift drift för innovativa e-hälsolösningar

Om Cambio

Cambio är ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Genom att skapa innovativa vårdlösningar med invånaren och vårdgivarens bästa i fokus är de nu Nordens ledande leverantör inom e-hälsa. Cambios e-hälsolösningar knyter samman vårdkedjan och stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete.

Utmaningen

hitta en flexibel samt erfaren drift- och deploymentpartner inom OpenShift

Cambio Open Services (COS) är ett ekosystem för digitala innovationer, en öppen plattform som ska främja närmare samarbete och innovation genom att underlätta säkra och robusta integrationer mellan Cambio Cosmic och externa applikationer från tredje part.

Cosmic är ett elektroniskt journalsystem som dagligen används av 8 svenska regioner samt av Capio St Göran. Ytterligare 9 regioner är på väg att implementera Cosmic vilket gör att Cosmic inom kort används inom 17 av 21 svenska regioner.

Plattformen COS körs på Red Hats OpenShift-plattfrom. Cambio och deras slutkunder ställer höga krav på driftsäkerhet med tillgänglighetskrav på 99,95%.

I Cambios sökande efter drift- och deployment partner med erfarenhet inom Red Hat OpenShift kom de i kontakt med Binero (fd. Redbridge).

Binero (fd. Redbridge) hade kapaciteten och kompetensen att realisera vår lansering av Cambio Open Services genom deras förmåga att hantera många olika IT-miljöer med unika kravställningar. Detta då COS applikationen driftas i slutkundens miljö

Martin Nielsen, Product Owner COS på Cambio

Lösningen

driftåtagande i kundunika miljöer

En drift i flertalet kundunika IT-infrastrukturer med högt ställda säkerhets- och tillgänglighetskrav blev lösningen på utmaningen.

Cambio Open Services (COS) driftas på lokal kundunik infrastruktur. Regionerna ansvarar för att tillhandahålla infrastrukturen. Binero ansvarar för att installera, konfigurera och drifta OpenShift medan Cambio ansvarar för att installera, konfigurera och drifta COS.

Lösningsförslaget är en produkt av stora insatser från alla parter, där högt ställda krav i kombination med komplexa och kundunika infrastrukturer var en stor utmaning.

Resultatet

innovativa vårdlösningar som ger rätt förutsättningar

Det hårda arbetet har resulterat i att Cambio kan leverera sina tjänster mot slutkund på ett flexibelt och säkert sätt. Trots högt ställda krav från alla parter. Samarbetet med Binero gäller driften av Cambio Open Services (”COS”) på Bineros containerplattform som är baserad på öppen källkod från Red Hat.

Ett exempel på vad COS applikationen kan möjliggöra för innovativa vårdlösningar inom sjukvården är att vårdgivaren redan från ambulansen kan koppla upp sig och inhämta patientdata, ur exempelvis en journal. Detta ger vårdpersonalen rätt förutsättningar att i ett tidigt skede kunna ge rätt vård till patienten.

Det finns en ökad efterfrågan på digitalisering inom hälsobranschen, och vi är mycket stolta över att hjälpa Cambio att tillhandahålla lösningar för säkrare patientvård och smidigare processer för vårdgivare.

Genom att bygga sina lösningar på vår containerplattform har Cambio en robust och hållbar lösning att erbjuda sina kunder.

Stefan Andersson, VD på Binero

Ambulans digitalt journalsystem OpenShift drift , OpenShift Operation . Customer Binero , kund Binero
Cambio customer binero COS Journal Cambio kund binero digitalt journalsystem Drift Openshift , operations openshift

relaterade tjänster

relaterade kunder

Customer case billo cloud compliance and security case. Kundcase billo om regelefterlevnad och säkert.
Cloud
IT-konsult
12 december, 2023
Billo

Billo

Då Billo behandlar stora mängder av känslig användardata från både myndigheter och företag, lägger de stor vikt vid att st...
gina tricot kundcase operation E-commerce platform customercase
Cloud
IT-drift
IT-konsult
21 juni, 2023
Gina Tricot

Gina Tricot

Effektiv drift av E-handelsplattform skapar proaktivitet och kontroll

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?