Kubernetes på OKD

Kubernetes snabbar upp din utveckling

OKD är community-versionen av Red Hats OpenShift. Containerisering och Kubernetes hjälper utvecklingsteam att hålla det höga tempo som krävs inom modern programvaruutveckling. Användningen av en containerplattform ger också ett mycket effektivt sätt att underhålla, uppgradera och skala applikationer.

Blue 3D illustration resembling waves. Blå 3D-illustration som liknar vågor.
 • Portabilitet: utveckla en gång, kör var som helst
 • Skalbarhet med kontroll
 • Öppen  källkod
Showcases all that OKD enables as a platform. Visar allt som OKD möjliggör som plattform.

Varför Kubernetes på okd?

En containerplattform som grundpelare i utvecklingsorganisationen leder till minskad time to market, högre flexibilitet och innovationsförmåga för utvecklare, samt en drastiskt förkortad process för releaser.

Skapa ett konto i vårt publika moln så är du igång direkt!
Alla nya konton fylls på med 1000 SEK att nyttja resurser för.

Skapa konto 

En kraftfull containerplattform på OpenStack

Under de senaste åren har vi sett hur containerteknologin har exploderat på den svenska marknaden. Genom de projekt vi genomfört har vi lärt oss mycket, och ser ett tydligt behov hos organisationer att kunna nyttja fördelarna med en container-plattform utan att behöva ta på sig det tidskrävande arbetet att installera och underhålla den.

Vi erbjuder en fullt supporterad och omhändertagen kuberneteslösning med SLA på hela containerplattformen. Vi vill att ni ska kunna lyfta blicken och fokusera på utveckling - därför ingår uppdateringar, övervakning, felsökning, backup, patchning, certifikat, support och regelbundna driftsmöten.

Openstack logo and icons of what it enables. Openstack logga och ikoner för vad det möjliggör.

Fördelarna med Kubernetes

I dag måste mjukvaruutveckling ske snabbare och snabbare för att svara upp mot affärskraven. Du förväntas hålla jämnt tempo med, eller till och med passera, dina konkurrenter. Om du utvecklar en ny applikation har du definitivt stött på Kubernetes och containrar. Kubernetes påskyndar din utvecklingsprocess genom att göra applikationen mer modulär.

Kubernetes ger dig också ett mycket effektivt sätt att underhålla applikationen när den sätts i produktion, samt ett enkelt sätt att uppgradera den och skala den vid behov.

 

Portabilitet: utveckla en gång, kör var som helst

Med containrar kan du skriva din kod en gång och lätt porta den till en annan containermiljö. Allt du behöver för att köra din kod ligger i din container. Du kommer inte längre behöva undra vilken version av Python som du ska ha i din produktionsmiljö. Baka in dina bibliotek och alla dina beroenden i din container, kör den i din testmiljö och kör sedan exakt samma container i produktion. Inga konstigheter!

Därmed kan man säga att Kubernetes erbjuder direkt portabilitet över olika moln. Med Kubernetes kan du enkelt flytta dina containerbaserade applikationer över flera moln och miljöer, vilket möjliggör större flexibilitet och valfrihet. Du kommer att bygga cloud-native-applikationer som kan köras var som helst! Alla detaljer kopplat till skillnader i operativsystem och underliggande moln tas bort.

Skalbarhet med kontroll

Med Kubernetes kan du enkelt skala din applikation baserat på dina faktiska behov vid tillfället. Det är samma teknik som Netflix använder för att köra miljarder containrar varje vecka och hålla jämnt tempo med efterfrågan. Programvara kan installeras på ett skalbart sätt i ditt moln och applikationen kan skalas in eller ut när som helst. Kubernetes kan enkelt skalas för att möta behoven hos även den snabbast växande applikationen. Kubernetes auto-scalers dimensionerar automatiskt en applikations antal resurser baserat på den faktiska användningen. Du kan sätta upp fördefinierade gränser för att kontrollera det maximala antalet resurser som du kan konsumera.

Lätt och blixtsnabb

Kubernetes är lätt - istället för att ha en virtuell maskin med många gigabyte, kör du en liten container med bara några kilobyte för att köra den. Det betyder att containrar använder mycket färre resurser än virtuella maskiner, vilket gör dem mycket resurseffektiva och prisvärda. Kubernetes-containrar delar operativsystemet med andra containrar som körs på samma host, vilket sparar mycket resurser.

Eftersom de är så lätta kan Kubernetes-containrar startas nästan omedelbart. Jämför det med virtuella maskiner som kan ta flera minuter för att starta upp sina operativsystem och börja köra applikationerna i det. Containrar är vanligtvis snabbare än virtuella maskiner, eftersom de inte har overhead associerad med ett operativsystem. Skapa de Kubernetes-containrar som du behöver för att lösa de förfrågningar du har just för tillfället, och ta bort dem när de inte längre behövs - på det viset kan du spara mycket resurser! Det är så du bygger verkligt skalbara och effektiva applikationer.

Modularitet och mikrotjänster

Kubernetes håller din applikation enkel genom att låta dig bygga mindre och oberoende programvaror som kallas mikrotjänster. Istället för att köra en hel komplex applikation i en enda mjukvara bör applikationen delas upp i små mikrotjänster. Dessa mikrotjänster är mycket modulära, vilket gör att de kan leva ett eget liv och hjälper till att påskynda time-to-market för din applikation. Det beror på att dina moduler inte är tätt kopplade till andra delar av ditt system och kan utvecklas oberoende när businesskraven ändras.

Applikationer byggda som mikrotjänster är lättare att hantera eftersom varje modul är relativt enkel, och ändringar kan göras i moduler utan att kräva ändringar i grundarkitekturen för hela applikationen.

Operativ enkelhet

Förutom att automatiskt skala de olika delarna av din applikation, förenklar Kubernetes också dag-till-dag-operations för dig och ditt team. En av de viktigaste är att uppgradera din applikation när det är dags för det. Du vill inte ha nertid och du vill ha ett sätt att enkelt återställa om något oväntat händer. Med hjälp av Kubernetes kan uppdateringar av din applikation ordnas på rullande sätt, det vill säga en komponent i taget. Allt du behöver göra är att definiera det minsta antalet resurser som behöver finnas tillgängliga när som helst för att serva dina användare, och det maximala antalet resurser som kan vara otillgängliga på grund av uppgraderingen. Du kan när som helst göra en rollback till tidigare versionen om något oväntat händer.

Ett annat sätt att förenkla din uppgradering är att skapa en ny version av din applikation med containrar i produktion, tillsammans med den tidigare versionen. Du kan sedan skala upp den nya versionen samtidigt som du skala ner den äldre versionen. Eftersom Kubernetes-containrar är så lätta och snabba att skapa är detta ett mycket säkert sätt att få en ny version av dina applikationer i produktion.

Kubernetes erbjuder också fault-tolerance som standard och även auto-healing möjligheter. Om något inte fungerar kan din Kubernetes-orkestrator upptäcka det och agera omedelbart för att åtgärda problemet. Allt detta utan att påverka användarna.

Öppen källkod

Som en öppen källkodsplattform håller Kubernetes dig fri från inlåsning till specifika leverantörer. Med Kubernetes kan du enkelt flytta applikationer tvärs över flera olika molnmiljöer. Vi på Binero älskar valfrihet och opensource-programvara är definitivt en del av det!

Kubernetes logo

DevOps med Kubernetes

Fokusera på utveckling och njut av en automatiserad infrastruktur. Standardisering av arbetsflöden, stöd för flera miljöer och arbetssätt enligt CI/CD.

Med ett enkelt gränssnitt kommer man igång snabbt. Det finns även färdiginstallerade och konfigurerade ramverk i containerplattformen. Välj programmeringsspråk, testa nya idéer när som helst, och styr din egen utvecklingsmiljö. Deploya sedan koden oberoende av underliggande infrastruktur.

Sätt upp en pipeline som automatiskt bygger och testar din applikation vid kodförändringar. Utför kodkvalitetstester och regressionstester för att öka kvaliteten på applikationen, utan extra manuellt arbete.

Vi hjälper dig med din Kubernetes containerplattform - managerat

Vill du ha alla fördelarna med Kubernetes men har inte tid att bygga och driva det? Vi har rätt lösning för dig! Vi erbjuder dig en fullt managerad Kubernetes-plattform så att du kan fokusera fullt ut på utvecklingen av dina applikationer.

I kombination med Bineros publika moln skapas en unik och komplett Kubernetes containerplattform för den nordiska marknaden, med smidigheten och tryggheten i en managerad tjänst.

Vår managerade Kubernetes-plattform ger dig mycket mer än bara Kubernetes. Du får:

 • Full synlighet på dina Kubernetes-kluster
 • Larm och varningar när något går fel
 • Hantering av applikationens livscykel
 • Integrerad Continous Integration pipeline
 • En IDE för mjukvaruutveckling
 • Säker autentisering
 • Intrusion detection
 • Image scanning
 • Backups och uppgraderingar
 • Policy enforcement
Colleague points to screen and explains code for application. Kollega pekar på skärm och förklarar kod för applikation.

Kom igång redan idag med Kubernetes!

Skapa ett konto i vårt publika moln så är du igång direkt!
Alla nya konton fylls på med 1000 SEK att nyttja resurser för.

Skapa konto 

I vårt moln kan du genom några enkla knapptryck skapa och hantera ditt eget Kubernetes-kluster, något som annars kan kräva en hel del erfarenhet. Vi gör det också enkelt att ansluta till nätverk och publicera till Internet. Allt du behöver veta kan du läsa dig till i våra guider.

Kontakta oss

Har du frågor om kubernetes och molntjänster? Rådfråga vår specialist eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig direkt. 

Fråga vår specialist om containers

Profile picture. Profilbild.

Emil Rydin

Customer manager

emil.rydin@binero.com

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.