Säkerhet och compliance i digital brevhantering: Billo väljer Binero Cloud

Three smartphones on a background of sunny clouds. Tre smartphones mot en bakgrund med soliga moln.

Om Billo

Billo är en statligt godkänd digital brevlåda som är först i världen med att kunna ge dig din fysiska post digitalt — samtidigt som du får digital post från företag och myndigheter i appen. All post i mobilen, helt enkelt!

Utmaningen

Sökte svenskt datacenter för hantering av känslig användardata

Då Billo behandlar stora mängder av känslig användardata från både myndigheter och företag, lägger de stor vikt vid att ständigt förstärka sitt dataskydd och säkerställa att de efterlever regelverken för personuppgiftshantering.

Efter tidigare utmaningar med att hitta en tjänsteleverantör som uppfyllde compliance-krav, letade Billo initialt efter en partner som inte bara kunde erbjuda avancerad datahantering, utan även säkra datacenter som var placerade och ägda inom Europa. För Billo var detta avgörande för att uppfylla europeiska regelverk och skydda användares uppgifter.

Bland flera övervägda leverantörer kom de till slut i kontakt Binero, som kunde hjälpa dem med en hållbar och trygg datalagring, med datacenter som ligger i Sverige.

Lösningen

Migrering till Binero Cloud — dataskydd, backup och loggning

Billo valde att använda Bineros publika molntjänst, Binero Cloud, då all data som placeras hos Binero endast hanteras i Sverige och omfattas av svensk lagstiftning och GDPR. Alla kunder i Binero Cloud har även tillgång till våra stödfunktioner som svensk support och av cloud konsulter vid behov.

Binero Cloud bygger på den öppna källkodslösningen OpenStack och konsumeras genom en transparant pay-as-you-go modell. Efter en smidig och effektiv onboarding migrerade Billo framgångsrikt från en annan molntjänst till Binero Cloud.

Under samarbetets gång hade Billo även förfrågningar och krav på en efterlevnadskrävande redundant relationsdatabaslösning med fokus på backup, samt möjligheten att hantera loggar från olika delar av systemet. Binero assisterade med verktygsval och uppsättning av backup och loggning för att tillgodose Billos behov.

"Binero har imponerat med sin framförhållning, genom att förutse kommande utmaningar och erbjuda lösningar innan problemen ens uppstått."

Oussama Bennis, CTO på Billo

Resultatet

Ett samarbete som sätter standarden för dataskydd

Genom ett nära samarbete kunde Billo inte bara tillgodose sina compliance-krav, utan också uppnå en högre standard inom dataskydd. För Billo, som prioriterar sina användares personuppgifter högt, kan de nu garantera en trygg och säker service — samtidigt som det ger dem utrymme att fokusera på fortsatt utveckling av sin tjänst.

Oussama Bennis, CTO på Billo, framhäver också Bineros proaktiva inställning, där de effektivt har kunnat förutse och hantera potentiella utmaningar innan de blev synliga för Billo. Den snabba supporten och de regelbundna uppföljningarna har gjort att Billo kan identifiera och hantera eventuella avvikelser, vilket har bidragit till ökad proaktivitet.

Billos resa från att söka en lämplig partner till att framgångsrikt etablera en säker och pålitlig datalagring är ett exempel på hur viktigt det är att välja rätt tjänsteleverantör som kan anpassa sig efter specifika behov.

Relaterade kundcase

Two doctors discussing something on an iPad. Två läkare diskuterar något på en ipad.
IT-drift
2023-08-30
Cambio

Cambio

I Cambios sökande efter en drift- och deployment partner med erfarenhet inom Red Hats OpenShift hittade de Binero.
Woman with fashion clothes from gina tricot. Kvinna med modekläder från gina tricot.
Cloud
IT-drift
IT-konsult
2023-06-21
Gina Tricot

Gina Tricot

Effektiv och säker drift är avgörande för att möta de höga krav e-handelsplattformar ställer på upptid, prestanda och data...

I Binero cloud ingår alltid

  • 1000 SEK att använda resurser för
  • Svensk support
  • GDPR Compliance
  • Full IaaS-åtkomst
  • OpenStack API:er
  • Ingen leverantörsinlåsning
  • Nätverk med låg latens

Skapa ett konto idag

Swedish cloud services. Cloud, servers and a Swedish flag. Svenska molntjänster. Moln, servrar och en svensk flagga.

Vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?