Scania

Om Scania

Scania AB är en stor svensk tillverkare med fokus på kommersiella fordon - speciellt tunga lastbilar, lastbilar och bussar. Man tillverkar även dieselmotorer för tunga fordon samt marina och allmänna industriella tillämpningar.

Utmaningen

Förnya ett affärskritiskt system

Under provningsprocessen, som är en av delprocesserna inom Scanias forskning och utveckling, samlar man in mycket stora mängder information. Verktyget för att samla in, bearbeta och analysera testresultaten behövde förnyas. Scania ville lämna den gamla stordatormiljön och skapa en modern lösning med enhetligt användargränssnitt.

Lösningen

Tung utvecklingskompetens

Binero stod för några av de tyngsta utvecklingskompetenserna i projektet med bland annat en mjukvaruarkitekt och en utvecklare som hade avgörande roller. Det berättar Rim Yaacoub på Scania som var projektledare för hela programmet som pågick under sex år. Hon säger att samarbetet fungerade otroligt bra.

Under provningsprocessen förädlas information mellan många olika system och det var många kopplingar och beroenden att ta hänsyn till när man skulle skapa den nya lösningen.
Många på Scania hade jobbat i det gamla verktyget i närmare 20 år. Sådana förändringar kan innebära betydande trösklar och Rim Yaacoub säger att de visste att det var viktigt att göra övergången smidig och se till att medarbetarna kände igen sig i det nya utseendet.

När vi insåg att vi behövde externt stöd hittade vi Binero. Deras konsulter hjälpte till att lösa våra utmaningar med framåtseende mjukvaruarkitektur, integrationer och användbarhet. Det blev ett väldigt agilt och bra arbetssätt där utvecklare och kravställare kunde jobba tillsammans, göra demonstrationer och kommunicera med användarna på ett bra sätt.

Rim Yaacoub, Projektledare hos Scania

Resultatet

Värdefullt verktyg för tusentals personer

Sammantaget arbetar 3 500 personer med provningssystemet dagligen. Merparten av dem finns i Sverige men även ett hundratal medarbetare i Brasilien. De har nu fått en värdefull och effektiv lösning som underlättar hela livscykelhanteringen, från att artiklarna beställs, byggs ihop, plockas isär, testas och till slut skrotas. Allt för att Scania ska kunna ta fram de allra bästa lastbilarna till en krävande marknad.

- Vi hade en väldigt smidig dialog. Det var en komplex applikation vi tog fram, ett sånt uppdrag som kräver lite mer senioritet och det fick vi.

Woman with ipad checking a lorry. Kvinna med ipad kontrollerar en lastbil.
Working on a computer in front of a Scania lorry. Man arbetar på en dator framför en Scania-lastbil.

Relaterade tjänster

Relaterade kundcase

Three smartphones on a background of sun and clouds. Tre smartphones på en bakgrund med sol och moln.
Cloud
IT-konsult
2023-12-12
Billo

Billo

Då Billo behandlar stora mängder av känslig användardata från både myndigheter och företag, lägger de stor vikt vid att st...
Two doctors discussing something on an iPad. Två läkare diskuterar något på en ipad.
IT-drift
2023-08-30
Cambio

Cambio

I Cambios sökande efter en drift- och deployment partner med erfarenhet inom Red Hats OpenShift hittade de Binero.

Vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?