Kontigo Care flyttade till Binero för att efterleva GDPR – fick ett snabbare moln till lägre kostnad

kontigo care nöjd kund hos binero. Kund svenska molntjänster

Kontigo Care - revolutionerar beroendebehandling

Kontigo Care är ett av Sverige hetaste e-hälsobolag och som har som målsättning att genom innovativa lösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården. Kontigo Cares banbrytande produkt för alkoholberoende, Previct, använder en kombination av digitala biomarkörer och utandningstester för att förse vårdgivare med regelbundna uppdateringar om både alkoholintag och förändringar i dagliga rutiner.

 

Maria Winkvistchef för Innovation och Produkt på Kontigo Care förklarar, ”Återfall är tyvärr ett alltför vanligt inslag i missbruk; de är en del av sjukdomen. Med Previct vill vi förutsäga och förhindra återfall innan de inträffar.”

 

Genom att analysera patientavläsningar med hjälp av maskininlärning kan även subtila förändringar i beteendet upptäckas. Vårdgivare larmas om det finns en risk för återfall vilket möjliggör snabbare ingripanden. Eftersom teknologin är tillgänglig via en mobiltelefon kan patienten få större delen av sin behandling hemma, trygg i vetskapen om att avgörande support finns tillgänglig dygnet runt. För många som kämpar med missbruk är Previct-lösningen en livräddare.

Utmaningen

Schrems II-domen hotade Kontigo Cares tillväxt

Även om Kontigo Care är ett relativt ungt företag så har deras prisbelönta digitala lösningar redan nått ut till en stor kundbas. Socialtjänsterna i hälften av Sveriges kommuner använder Previct för att komplettera sina befintliga beroendebehandlingar, och Kontigo Care utökar sin verksamhet för att erbjuda lösningen i andra europeiska länder.

 

Men efter Schrems II-domen i juli 2020 äventyrades företagets tillväxt. Domen ogiltigförklarar Privacy Shield-avtalet som reglerade utbytet av data mellan USA och EU-länderna och exponerade europeiska organisationer för CLOUD Act. CLOUD Act ger amerikanska brottsbekämpande myndigheter befogenhet att begära ut data som lagras av amerikanska molnleverantörer, även om deras servrar finns utanför USA. Kontigo Care använde den USA-baserade molntjänsten Microsoft Azure och behövde agera.

 

Andreas ZetterströmMjukvaruchef på Kontigo Care förklarar, ”Efter Schrems II-domen blev det allt svårare att skriva kontrakt med nya kunder. De var fortfarande lika intresserade av våra tjänster, men affärsdialogerna stannade av i slutskedet när juristerna skulle granska avtalen. Det fanns tydliga frågetecken kring regelefterlevnaden i vår Azure-baserade plattform.”

 

Han tillägger, ”Med tanke på att vi hanterar uppgifter av känslig karaktär kan vi inte äventyra dataskyddet. Juridiskt sett är detta fortfarande ett outrett område, men vi hade inte råd att vänta. Vi tittade på att göra vår befintliga Azure-lösning GDPR-kompatibel, men det blev snabbt uppenbart att det skulle vara både för komplicerat och för dyrt”.

 

”Vi bestämde oss för att flytta till en lokal svensk leverantör. Binero ger oss en EU-kompatibel, öppen molnplattform där vi kan utveckla vår produkt med de verktyg och teknologier som passar bäst för jobbet.”

Lösningen

Binero mötte kraven

En av de saker som särskilde Binero var transparens, något som Andreas uppskattar, ”Vi har ingen stor IT-avdelning, så transparens är viktigt för oss. Vi rör oss snabbt och har inte råd att spendera för mycket tid och resurser på infrastrukturprojekt. Bineros prissättning är tillgänglig online, vilket underlättade den första utvärderingen. Det var snabbt och enkelt att skapa ett konto och börja experimentera. Vi nyttjade den fria sandlådemiljön för att testa olika inställningar, vilket gav oss extra säkerhet.”

 

Parallellt med den tekniska utvärderingen undersökte Kontigo Cares juridiska rådgivare Binero och kunde intyga att lösningen var regulatoriskt kompatibel och skulle svara upp mot alla juridiska granskningar kring dataskydd.

Vi bestämde oss för att flytta till en lokal svensk leverantör. Binero ger oss en EU-kompatibel, öppen molnplattform där vi kan utveckla vår produkt med de verktyg och teknologier som passar bäst för jobbet.

Andreas Zetterström, Mjukvaruchef

Resultatet

En plattform för tillväxt - med överraskande bra prestanda-pris-ratio

Enligt Andreas har flytten medfört flera andra välkomna fördelar förutom att ta itu med dataskyddsfrågorna.

 

”Vi använder Bineros publika moln. Det är en omfattande OpenStack-baserad lösning som innebär att vi inte längre är bundna till Microsofts egen teknik. Detta ger oss mer flexibilitet framöver. Förutom det är prestandan fantastisk. Vi är nu i ett moln som är 30% snabbare, men det kostar oss 25-30% mindre.”

Nära samarbete och kunddriven produktutveckling

Andreas kunde inte vara nöjdare med samarbetet, ”Jag tycker att Binero helt har uppfyllt våra förväntningar. Stödet vi fick under migreringsfasen var utmärkt. De lyssnar verkligen på sina kunder och vill arbeta tillsammans med dig. Jag blev positivt överraskad över att de ville få produkt- och utvecklingsidéer från oss, och inte bara det, de verkar vara snabba med att implementera dessa idéer. I vårt fall diskuterar vi redan om att lägga till GPU-teknik för att förbättra vår ansiktsigenkänning och AI-möjligheter, vilket gör att vi kan skapa ännu mer värde för våra kunder. Jag rekommenderar alla som oroar sig för de juridiska aspekterna av dataskydd i molnet att titta på Binero.”

Relaterade tjänster

Relaterade kundcase

Customer case billo cloud compliance and security case. Kundcase billo om regelefterlevnad och säkert.
Cloud
IT-konsult
2023-12-12
Billo

Billo

Då Billo behandlar stora mängder av känslig användardata från både myndigheter och företag, lägger de stor vikt vid att st...
Cambio customer binero COS Journal Cambio kund binero digitalt journalsystem Drift Openshift , operations openshift
IT-drift
2023-08-30
Cambio

Cambio

I Cambios sökande efter en drift- och deployment partner med erfarenhet inom Red Hats OpenShift hittade de Binero.

Vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?