AktivBo

Om AktivBo

AktivBo startades 1991 för att utveckla en metod som kunde medverka till att höja service- och förvaltningskvaliteten i fastighetsbranschen. Idag är AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag som ger ett helhetsstöd till fastighetsbolag i arbetet med kunddrivna effektivitets- och lönsamhetsförbättringar. Genom datainsamling, datadriven analys och agerbara insikter skapas underlag för styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt åtta länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Utmaningen

sökte en europeisk GDPR-säker molntjänst som bygger på öppna standarder

AktivBo ställer miljontals frågor varje år för både små och stora bolag och behandlar personuppgifter i stor volym då många kundundersökningar görs i Europa. På grund av de stora datavolymerna sökte man därför en europeisk GDPR-säker molntjänst som bygger på öppna standarder.

AktivBo behövde utökad kapacitet i sin AI-plattform för att kunna kunna träna och drifta maskininlärningsmodeller, som hjälper till att ta beslut baserad på historisk data. Efter utvärdering av olika leverantörer föll valet på Bineros publika molntjänst.

Lösningen

grafikkortsacceleration (GPU-acceleration) hjälper AI-applikationer

Bineros publika molntjänst är byggd på öppna standarder och är en lättanvänd, standardiserad tjänst som konsumeras i en modern och transparent ”pay-as-you-go”-modell. Tack vare Bineros grafikkortsacceleration (GPU-acceleration) kan alla AI-applikationer, som maskininlärning, köras på ett snabbt och effektivt sätt i molnet, vilket skapar möjligheter för kraftfull analys och bearbetning av data.

Paketeringen av olika tilläggstjänster gör det enkelt att komma igång med användandet av molntjänsten och ny funktionalitet läggs till löpande.

AktivBo sökte en kraftfull och lättanvänd europeisk molntjänst som bygger på öppna standarder för att kunna träna och drifta våra maskininlärningsmodeller. Bineros molntjänst ger oss verkligen den möjligheten! Att vi dessutom får en lösning som garanterar dataskydd för våra kunders data är ytterligare en anledning till att vi väljer samarbete med Binero.

Anton Persson, CTO

Resultatet

möjliggör framtida utveckling

AktivBo kan nu skapa en avancerad maskininlärnings-pipeline som samtidigt är helt GDPR-säker, vilket gör att de kan utveckla nästa generations AI-tjänster för sin analysplattform. 

Detta betyder mycket för fastighetsbolagskunderna då de nu får ta del av agerbara insikter av historiska data på ett nytt sätt för som de inte har kunnat göra innan.

  • Avancerad maskininlärning
  • GDPR compliant AI
  • Skapa agerbara insikter av data

relaterade tjänster

relaterade kunder

Cambio customer binero COS Journal Cambio kund binero digitalt journalsystem Drift Openshift , operations openshift
IT-drift
30 augusti, 2023
Cambio

Cambio

I Cambios sökande efter en drift- och deployment partner med erfarenhet inom Red Hats OpenShift hittade de Binero.
gina tricot kundcase operation E-commerce platform customercase
Cloud
IT-drift
IT-konsult
21 juni, 2023
Gina Tricot

Gina Tricot

Effektiv drift av E-handelsplattform skapar proaktivitet och kontroll

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?