Datalagring

Datalagring – en viktig fråga för både trygghet och prestanda

Datalagring handlar för de flesta i första hand om trygghet och i andra hand om tillgänglig yta. Ett företags data är helt centralt för verksamheten – en total dataförlust skulle kunna resultera i att verksamheten lamslås totalt. Realistiskt är datalagring idag mångdimensionellt och komplext – detta eftersom möjligheterna är långt fler än historiskt sett.

Prestanda

De flesta vet att det finns många olika typer av lagringsmedia, framförallt hårddiskar (HDD) och flash-diskar (SSD eller NVMe). En annan dimension är hur ”smart” plattformen är. Detta kan befästas både i tekniker som accelererar (ex. olika typer av cache-lager eller optimeringar där långsam media föregås – ”frontas” – av snabbare men mindre media) eller tvärtom, för att ex. tillhandahålla mer yta på samma disk eller en viss funktion (ex. komprimering eller kryptering direkt på lagringen). CPU (beräkningskraft) blir här en lagringsresurs eftersom det är CPU som avgör hur snabbt plattformen exekverar de olika smarta funktionerna (där ”i realtid” blir en nyckelfaktor). I slutändan är det viktigt att identifiera tre parametrar; latens (hur snabbt nås lagringen), bandbredd (”throughput” – hur mycket data kan läsas/skrivas på en viss tid) och IOPS (hur många operationer mot lagringen går att göra på en viss tid). Med hjälp av samtliga (eller delar av samtliga) ovan kan en duktig tekniker korrekt bedöma vilka krav som bör ställas på en lagringsplattforms prestanda – detta kommer i sin tur vara en nyckelfaktor för hur slutanvändarna upplever applikationen eller tjänsten.

Protokoll

Lagring går att nyttja på många olika sätt. Här gör man ofta en avvägning mellan prestanda, användningsområde och funktion. Om målet är att köra säkrast mögliga lagring kan alternativen vara en ”scale out”-plattform med replikering till flera hallar och access över exempelvis S3 protokollet. Om målet istället är att köra en extremt högpresterande databasserver kan alternativet vara lokal lagring baserat på NVMe i en server (och kommer på så vis väldigt nära CPU, med nästan ingen overhead). En annan aspekt är vilken applikation som skall nyttja lagringen och vad utvecklaren av applikationen föredrar (eller i förekommande fall – vad själva applikationer stödjer). Vanligtvis gör man skillnad på ”block” (exempelvis lokalt ansluten lagring, ISCSI, Fibre Channel), ”file” (ex. NFS eller CIFS) och object (ex. ”S3” eller ”Swift”). Samtliga typer har sina för- och nackdelar, både gällande funktionalitet och prestanda.

Säkerhet

Att göra en plattform säker för dataförlust handlar i de flesta fall (utöver att ta backup) om att (på intelligentast möjliga vis) lagra data flera gånger. Detta kan göras exempelvis genom att;

  • Lagra paritets-data eller kopior på flera diskar i samma plattform
  • Lagra data på flera servrar som del i ett lagringskluster (ibland geografiskt spritt)
  • Replikera data till en annan plattform (ibland geografiskt spritt)

En viktig parameter är även det som kallas för ”tyst datakorruption”, som går ut på att data över tiden kan komma att förändras (med dataförlust som resultat) även om ingen enskild del av plattformen gått sönder. Detta går att motverka genom mjukvara som tar hänsyn till fenomenet.

Binero har lång erfarenhet av olika lagringslösningar och kan leverera kombinationer av olika protokoll på rätt prestandanivå för rätt kostnad. Datasäkerhet är alltid A och O i våra lösningar. Prata med oss om hur, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

Vill du veta mer, eller har du en fråga?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig asap.