karo pharma – produkter som förbättrar människors hälsa och livskvalitet

Karo Pharma är ett börsnoterat hälsovårdsföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Deras produkter finns idag tillgängliga i över 30 länder. Karo Pharma har en hybrid molnlösning hos Binero, som även sköter flertalet IT-funktioner. Engagemanget har genom åren, i takt med Karo Pharmas tillväxt och uppköp av andra bolag, successivt utökats.

Hybrid molnlösning och Cloud Connect

Karo Pharma har en hybrid molnlösning från Binero, där vi bland annat använder våra Cloud Connect-lösningar (VLAN) för kopplingar mellan olika molnlösningar. Vi kopplar även samman Karo Pharmas olika kontor med snabba och säkra nätverkstekniker, som styrs centraliserat från våra siter. Karo Pharma har filserver både i molnet och lokalt, med samma nätverk på alla platser och hela vägen in i molnet. All data lagras i ett säkert och helsvenskt privat moln i Bineros datacenter. Samtliga Karo Pharmas servrar använder vår partner Veeams högpresterande system för backup. Vi sköter både övervakning och underhåll av hela nätverket, inkl. MPLS mellan kontor, redundanta brandväggar, IPSEC-tunnlar, switchar och annan nätverksutrustning.

Totalt hanterar vi ett 30-tal servrar åt Karo Pharma, med fullt driftsansvar och underhåll. Bland de applikationer som Binero sköter den centrala driften av återfinns:

  • Office 365
  • Ekonomisystem med tillhörande databas
  • E-handelsapplikation
  • System för kvalitetssäkring
  • Tidrapportering
  • Lagerhantering

Säkerhet och proaktivt arbete

Karo Pharma hanterar känslig information och vi har därför byggt hela miljön redundant och bakom egna brandväggar med förlängda LAN ut till kundens olika kontor. Hela miljön övervakas och testas av oss. Vi utför kontinuerligt tester och riskanalyser av miljön. Detta är en central del av vårt arbete med informationssäkerhet – något som vi också är certifierade för enligt ISO 27001.

Vi övervakar såväl servrar och klienter som nätverk och trådlöst nätverk. På så vis kan vi snabbt identifiera problem innan de orsakar driftstörningar eller bekymmer för Karo Pharmas olika användare. Vi använder olika programvaror som larmar oss, därefter vidtas antingen automatiska åtgärder eller manuell handpåläggning.

fler case