Karo Pharma

Karo Pharma – produkter som förbättrar människors hälsa och livskvalitet

Karo Pharma inriktar sig framförallt på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel (Rx) och receptfria produkter (OTC) till konsument. Deras produkter finns idag tillgängliga i över 30 länder.

Karo Pharma

Karo Pharma är ett börsnoterat hälsovårdsföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Binero Solutions åtagande för Karo Pharma sträcker sig tillbaka till 2012, vid den tiden var kunden Swereco som senare köptes upp av Karo Bio och tillsammans med Medcore bildade Karo Pharma 2016. I dag sköter Binero Solutions flertalet IT-funktioner åt Karo Pharma. Engagemanget har genom åren, i takt med Karo Pharmas tillväxt och uppköp av andra bolag, successivt utökats. Bland de applikationer som Binero Solutions sköter den centrala driften av återfinns:

Office 365

  • Ekonomisystem med tillhörande databas
  • E-handelsapplikation
  • System för kvalitetssäkring
  • Tidrapportering
  • Lagerhantering

Lagring och nätverk

Karo Pharma har filserver både i molnet och lokalt, med samma nätverk på alla platser och hela vägen in i molnet. Alla data lagras i ett säkert och helsvenskt privat moln i Binero Solutions svenska datacenter. Samtliga Karo Pharmas servrar använder vår partner Veeams högpresterande system för backup. Vi sköter både övervakning och underhåll av hela nätverket, inkl. MPLS mellan kontor, redundanta brandväggar, IPSEC-tunnlar, switchar och annan nätverksutrustning.

Totalt hanterar vi ett 30-tal servrar åt Karo Pharma, med fullt driftsansvar och underhåll. Karo Pharma har i skrivande stund 87 användare i sitt AD (Active Directory). På kontoret finns tre skrivare med printserver och ”follow me”-funktion. Därtill finns MPLS-kopplingar mellan kontor och moln för att koppla ihop skrivarna.

Säkerhet och proaktivt arbete

Karo Pharma hanterar känslig information och vi har därför byggt hela miljön redundant och bakom egna brandväggar med förlängda LAN ut till kundens olika kontor. Hela miljön övervakas och testas av oss. Vi utför kontinuerligt tester och riskanalyser av miljön. Detta är en central del av vårt arbete med informationssäkerhet – något som vi också är certifierade för enligt ISO 27001.

Vi övervakar/monitorerar såväl servrar och klienter som nätverk och trådlöst nätverk. På så vis kan vi
snabbt identifiera problem innan de orsakar driftstörningar eller bekymmer för användare. Vi använder olika programvaror som larmar oss, därefter vidtas antingen automatiska åtgärder eller manuell handpåläggning.

Service och support

Vi agerar SPOC (single point of contact) för hela Karo Pharma, vilket även inkluderar bokning av konsult på plats samt eskalering ner till driftstekniker. Allt sker utan några mellanhänder eftersom Binero Solutions äger allt från support och drift till själva infrastrukturen och datacentret där data lagras.

Casefakta: Karo Pharma

Karo Pharma använder vår servicedesk till alla IT-relaterade ärenden. De kan registrera ärenden via telefon eller e-post. Alla ärenden hamnar i vårt ticket-system och följs upp utifrån SLA-nivåer.

Servicedesken äger alla ärenden oavsett om det gäller ren användarsupport, ekonomiärenden eller driftproblem. Servicedesken hanterar ärenden dygnet runt, året om i nära samarbete med övriga funktioner i företaget. Tekniker på plats för kontorsrelaterade IT-problem finns tillgängliga under fasta tider.