Flytta in i ett av världens mest klimatsmarta datacenter.

Att ställa sin affärskritiska hårdvara i ett datacenter och låta den driftas och övervakas av experter kallas för colocation. I vårt datacenter i Stockholm huserar vi en availability zone för vår publika molntjänst binero.cloud, vilket gör en framtida flytt till molnet extra enkel.

Colocation

Colocation – enkelt, problemfritt och kostnadseffektivt.

Genom colocation hos Binero kan småföretag snabbt få en stor IT-avdelnings nödvändiga funktioner utan stora kapitalinvesteringar, medan medelstora och större företag enkelt kan expandera sin infrastrukturkapacitet på Bineros infrastruktur, oavsett om det är som en kortsiktig lösning för att lösa ett problem eller om det är permanent för att slippa göra kostsamma inköp eller leasa egna anläggningar. Dessutom drar du nytta av prestandan, infrastrukturen och säkerheten i vårt datacenter i Stockholm – och tillsammans med våra drifttjänster får du både hög tillgänglighet och hög säkerhetsnivå. 

  Uppkopplat till digitalt ekosystem

 

✓  High Availability & Disaster Recovery

 

  Certifierat enligt ”Fossil Free Data”

 

✓  Marknadsledande redundans och högsta säkerhetsklassen

Colocationtjänster hos Binero

Colocationkalkylator

Vill du få en prisindikation på vilken investering som krävs för ett engagemang hos oss?

Beräkna din kostnad

Varför colocation hos Binero?

Våra datacenter, där vi erbjuder colocation, tillhandahåller marknadsledande redundans och högsta skydds-och larmklassen. Detta med minsta möjliga miljöpåverkan.

Uppkopplat till ett digitalt ekosystem

Eftersom att Binero erbjuder flera hybridlösningar inom infrastruktur, så är Colocation det första och mest logiska steget att ta om din organisation överväger att migrera till molnet (cloud computing) framöver.

När du flyttar in i vårt datacenter finns rack, PDU:er, bandbredd, elförsörjning och allt annat redan riggat och fysiskt åtkomligt. Det innebär att du kan koppla in din utrustning och omedelbart vara igång.

Marknadsledande redundans

Redundansnivån i ett datacenter är oftast förhållandevis hög och kan typiskt bestå av ett bra primärsystem och ett sekundärsystem som i bästa fall är designat för hela lasten. Detta upplägg kallas N+1, där N är det totala behovet och +1 innebär 1 extra. Exempelvis kan det innebära att om 4 kylmaskiner krävs för att hantera lasten driftsätter man 5 för att klara av att en går ner. Vi har genom åren samlat på oss en hel del erfarenhet från datacenter som inte håller måttet (och som har gått ner – både vad gäller kraft och kyla).

När det blev dags att designa vårt eget datacenter i Vallentuna tillsammans med vår energipartner E.ON, valde vi därför att bygga enligt devisen ”A+B” istället. I detta koncept utgår man från vad man behöver för att klara av lasten – sedan dubblerar man det. Det viktiga är inte den stora överkapaciteten utan separationen mellan de olika kretsarna. Det skall inte finnas ett beroende mellan A-kretsen och B-kretsen som kan slå ut bägge, utan bägge klarar individuellt av hela lasten. I vårt fall är kretsarna dessutom individuellt redundanta (vardera krets uppfyller ”N+1”).

Detta är ett mycket kostsamt sätt att bygga på, men det ger den i särklass högsta redundansnivån och vi har designat både strömförsörjning, kylförsörjning och nätverk (med andra ord huvuddelarna i ett datacenter) helt enligt denna devis.

Ännu mer information om vårt senaste datacenter:

Certifierat 100% Fossil Free

Vårt datacenter är först i världen att miljöcertifieras av Fossil Free Data, ett certifikat och bekräftelse på ett framgångsrikt hållbarhetsarbete för datacenter som möter strikta krav på effektiv energianvändning.

Anläggningen är ansluten till ett fjärrvärmeverk, vilket innebär att 100 procent av överskottsenergin kan återvinnas och bli fjärrvärme för bostäder i Vallentuna kommun – dygnet runt, året runt. Vi har även valt all infrastruktur i datacentret efter dess miljöpåverkan. Till exempel har vi en kyldistribution som inte jobbar med trycksättning (vilket kräver energi att upprätthålla) och UPS:er med marknadens lägsta förluster. Allt för att konsumera så lite energi som möjligt i hela anläggningen.

High Availability & Disaster recovery – när det som inte får inträffa ändå inträffar

Fler och flera företag ställer sig frågan vad som händer om deras data skulle försvinna. För de flesta är svaret att det vore en katastrof.  Att ha backup är för många lösningen, om det finns backup så kan man komma tillbaka! Tyvärr kan det ibland vara otillräckligt, till exempel om backupen förvaras i samma fastighet som primärdatan och fastigheten brinner upp eller raseras. Disaster recovery handlar i första hand om att planera för och ha en lösning på det värsta likaså att vara medveten om hur lång tid det tar att komma tillbaka efter en katastrof.

De kunder som nyttjar Bineros privata moln har inbyggd disaster recovery, detta då vi replikerar all data till en sekundär-site, dvs. ett annat datacenter, c:a 1 mil från primär-siten i Vallentuna. Datat finns alltså kvar vid en katastrof på primär-siten. För de kunder som vill nå steget längre kan Binero i denna miljö även erbjuda reserverad primärdrift – d.v.s storage, compute och nätverk – på sekundär-siten, tillgängligt att närsomhelst starta upp. Detta innebär att vid ett totalt haveri kan driften vara återställd från sekundärsiten på mycket kort tid, detta helt utan ytterligare komplexitet tillförd från användarens perspektiv.

Ännu mer information om Disaster Recovery:

Boka en digital visning av vårt datacenter.

Här anmäler du dig för ett besök i ett av världens mest moderna och klimatsmarta datacenter.

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig kring allt det praktiska inför besöket.

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • :