1. Startsida
 2. /
 3. Aktuellt
 4. /
 5. Är colocation en fördel vid IT-attacker?

IT-attackerna ökar - klarar er IT-miljö stå emot?

Är colocation en fördel vid IT-attacker?

Colocation är inte bara ett bra sätt att placera sin hårdvara i en annan aktörs datacenter. Vänder du dig till rätt colocation leverantör kan du spara pengar, få bättre skydd vid IT-attacker och öka prestandan på din plattform. Det ger även dig och dina medarbetare större möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet. Colocation är inte för alla, ibland kan det vara fördelaktigt att behålla delar av sin miljö in-house eller flytta direkt till en svensk molntjänst.

Använd vår priskalkylator för att räkna vad er förbrukning skulle kosta i en svensk molntjänst.

Även om colocation inte är lösningen på alla utmaningar så ger det, om det utförs på rätt sätt, många värdefulla fördelar som inte alltid är uppenbara. Det är ett bra alternativ för företag som behöver tillgång till specialiserade faciliteter eller expertis, om man vill outsourca hanteringen av sin IT-infrastruktur eller påbörja resan till molnet!

Fördelarna med colocation inkluderar:

 • Reducerad kostnad
 • Förbättrad prestanda
 • Ökad driftsäkerhet
 • Högre flexibilitet
 • Ökad säkerhet
 • Mer tillgänglig tid
 • Beroende på leverantör, avsevärt minskad risk


Nedan visar vi några områden där colocation kan bidra till er IT-strategi.

Står vår IT-miljö emot när hackarna växlar över till AI?

Hur påverkas säkerhetsnivån av att drifta helt i egen regi i motsats till i samarbete med en colocation-leverantör?

Det är självklart varierande kvalité på IT-säkerheten i olika företags plattformar. Men som colocation leverantör vill vi belysa några säkerhetsfördelar med att använda sig av colocation från en leverantör som sätter IT-säkerheten i fokus!

Att hantera en stordriftsmiljö med många samtidiga användare ger tillgång till värdefull information om säkerhetsläget på internet och vilka hot man kan tänkas utsättas för i realtid. Om leverantören tillhandahåller en IDS/IPS lösning analyseras trafiken, mönster identifieras (företrädesvis genom AI/ML - manuell filtrering har sedan länge vart otillräckligt) och hackare blockeras snabbt för alla leverantörens kunder, även colocation.

Dessa system är komplexa, kostsamma och kräver mycket kunskap. Men i gengäld går de utmärkt att dela på dem då det i första hand handlar om information; vem är det som hackar och hur gör de? Vet man detta (och har en bra möjlighet att filtrera baserat på informationen) så kan man avstyra attacker innan de når fler än en kund (eller faktiskt även innan första kunden också, då viss information även finns att prenumerera på).

Hyr du plats (oavsett om det handlar om colocation eller molnkapacitet) av en leverantör som drar nytta av denna avsevärda tillgång så får du alltså stora säkerhetsfördelar på köpet. Genom stordriftsfördelar tränar man upp ett starkare och mer aktuellt skydd mot attacker.

Här kan du läsa mer om säkerheten i vårt gröna datacenter där vi erbjuder colocation idag.

Som colocation-kund hos Binero får du tillgång till marknadsledande DDoS-skydd samt vår IDS/IPS och anti-scanning-lösning, out of the box skyddas du alltså mot majoriteten av attackerna du utsätts för innan de ens nått din infrastruktur. Om du inte är kund hos oss rekommenderar vi dig att höra med din nuvarande leverantör hur de hanterar dagens hotbild.

Ett alternativ kan vara att hyra just DDoS-skydd från sin internetleverantör vilket normalt kostar avsevärda pengar. Dessa skydd är dessutom sällan always on (utan baseras på så kallad "on ramp"-teknik där trafik routas om till skyddet vid ett uppenbart problem) och har därför mycket sämre träffsäkerhet. >95% av alla DDoS-attacker bygger idag på andra metoder än att överbelasta med trafik och är dessutom föränderliga. För att bemöta dessa behövs ett skydd som är always on och som nyttjar AI eller ML för att analysera trafiken i realtid.

Utifrån ovan kan vi ställa oss frågan:

Är det fortfarande fördelaktigt att drifta sin IT-miljö helt i egen regi?

Bidrar det till er affär eller tar det fokus från er kärnverksamhet att bibehålla en egen drift och operationsavdelning för er infrastruktur? Nedan följer några exempel på kostnaderna som är kopplade till drift i egen regi:

 • Personal, 24/7 (även vid storhelg)
 • Lokalhyra
 • Diselgeneratorer
 • UPSer
 • Internetleverantörer
 • DDOS skydd och IDS/IPS (samt kompetens)
 • Brandväggar (och kompetensen att sätta upp dem rätt)
 • Övervakningssystem för infrastrukturen
 • Underhåll och supportkontrakt för hårdvaran
 • Intern kompetens på samtlig hårdvara liksom kostnaden att förnya den.
 • Redundans och om relevant, geografisk redundans, minimum för backuper


Räkna hur mycket colocation hos Binero skulle kosta för er

Colocation-kalkylator

Externa faktorer som kan påverka din driftsäkerhet

Det har inte undgått någon att de externa faktorerna i vår omvärld påverkar oss i vår vardag, men även vår digitala affär.

Idag är södra Sverige speciellt utsatta då tillgång till el inte längre är en självklarhet. Det finns risk att idag bli bortkopplad från nätet vissa timmar på dygnet. Har man inte redan tagit investeringen i redundant elförsörjning (d.v.s dieselgeneratorer och UPSer - med underhållningsavtal och bränsle-jour) finns det en reell risk för nedtid.

Utöver elen är också din internetleverantör en extern faktor där redundans inte är en självklarhet. Internetleverantörer kan tillhandahålla redundanta förbindelser men om man inte explicit upphandlat en sådan så skall man inte räkna med att ens internetförbindelse är i gång 24/7, 365 dagar om året. En internetleverantör kan också ha interna problem som gör att även en redundant lösning från en enskild leverantör går ned. Det kan handla om fibervägar eller peering mellan olika leverantörer som strular och isolerar en enskild leverantör.

På Binero hanterar vi detta genom att vi balanserar vår trafik över fyra olika internetleverantörer. 

Använd colocation när ni ska flytta till molnet

Varför inte använda din befintliga plattform som en språngbräda till molnet? De flesta har svårt att göra en fullständig flytt från ett system som inte är avskrivet till en molnlösning. Att bygga upp parallellt blir därför svårt.  Andra vill inte flytta all sin infrastruktur till molnet - en strategi som har visat sig vara vinnande för många. Låt behovet och möjligheterna styra!

Hos oss finns en publik molntjänst redan på plats under samma tak i datacentret, vilket gör en framtida flytt till molnet extra enkel. Skala upp och ner som du vill och betala per timme - antagligen kommer du bli förvånad över hur prisvärt det är! Koppla ihop din befintliga miljö med vårt moln och växla över sömlöst när du bedömer att det är dags att rangera ut din gamla hårdvara - eller nyttja tillgänglig kapacitet när du behöver växa snabbt!

Läs mer om  colocation hos binero och om vår svenska publika molntjänst

Dela artikeln

relaterade artiklar

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?