nya generationens supergröna datacenter

Datacenter är utan överdrifter väldigt energislukande anläggningar, och om de drivs på fel sätt förvandlas de snabbt till miljöbovar. Vi på Binero har en väl utvecklad miljöstrategi, där våra datacenter är mycket energisnåla utan att kompromissa med prestanda. Vårt datacenter i Vallentuna använder t.ex. förnybar energi och genererar återanvändbar värme till invånarna i kommunen. Det här är helt unikt och som första datacenter i världen har vår anläggning DCS01 nu erhållit certifieringen Fossil Free Data Center – vi är stolta över att gå i bräschen för en ny generation supergröna datacenter.

vi värmer Vallentuna

Bineros egna datacenter, kallat DCS01, ligger i Vallentuna norr om Stockholm. Det är en helt unik anläggning, som vi byggt i samarbete med E.ON och Vallentuna kommun. DCS01 är kort och gott ett av världens mest klimatsmarta datacenter, med stort fokus på energiåtervinning och strömsnål teknik och kyllösningar – utan att göra något som helst avkall på vare sig prestanda, strömförsörjning eller säkerhet. Du kan läsa mer om DCS01 och vad som gör anläggningen så unik, längre ner på den här sidan.

Utöver vårt egna datacenter, så hyr vi också in oss i ett antal noga utvalda och högpresterande anläggningar runt om i Sverige.

Mer om DCS01 – först i världen med certifieringen fossil free data center

Binero har som första bolag i världen erhållit certifieringen Fossil Free Data Center. Det här tack vare en unik och väl genomtänkt miljöstrategi där samtliga lösningar i datacentret är framtagna med klimatet i åtanke.

Utrustningen i ett datacenter är ständigt igång, den energi som nyttjas konverteras till värme som i sin tur måste kylas av. Normalt förbrukar kylprocessen en hel del energi utöver kostnaden att driva utrustningen. För att mäta hur effektiv denna process är används måttet PUE (Power Usage Effectiveness). Ett PUE-tal på 2 innebär att det går åt samma mängd energi att kyla av som att driva utrustningen (1+1) medan ett PUE-tal på 1,5 innebär att det nyttjas hälften så mycket energi att kyla av som att driva (1+0,5).

Vår avsikt är att hålla vårt PUE-tal under 1,1 (runt 1,05) vilket är oerhört effektivt. För att ytterligare minimera vår miljöpåverkan återvinner vi även samtlig överskottsvärme i fjärrvärmenätet, denna energi måste annars produceras på annat håll och detta inräknat blir vi alltså nära på klimatneutrala. Intressant att notera är att vi skapar 30 procent mer värme än kylan som krävs. Det betyder att för varje watt vi kyler av utrustningen i hallen, genererar vi 1,3 w värme som leds iväg och kommer kommuninvånarna till godo.

Ljuset i hallen är 100 procent LED-baserat vilket drar mycket lite energi. Då ljuset (av säkerhetsskäl) alltid måste vara igång är detta viktigt. På taken har vi solceller som hjälper till med att producera egen energi. Samtlig energi vi tar in från regionnäten är slutligen miljömärkt, t.ex. från vindkraft.

Placeringen är viktig

För att garantera driftssäkerheten, kostnadseffektiviteten och framtida tillväxt över datacentrets levnadstid har vi tagit hänsyn till ett stort antal parametrar i valet vart siten skall förläggas.

Grundförutsättningarna är tillgång till ordentligt med energi och närhet till fiber i flera väderstreck. För att möta våra hållbarhetsmål skall platsen ha närhet till fjärrvärme för återvinning av överskottsenergin. Från ett säkerhets- och användbarhets perspektiv är det bättre att bygga en ny byggnad än att hyra yta i en befintlig, dessutom behövs rikligt med utrymme för att slippa bygga i flera plan (vilket förutsätter vattendragningar i tak). DCS01 uppfyller våra högt ställda krav på samtliga punkter.

Energi- & kylförsörjning i världsklass

Samtliga delar av infrastrukturen för energi och kyla är redundanta enligt nivå A+B. Detta innebär att DCS01 har två separata system för energiförsörjning och två separata system för kylförsörjning som vardera är redundant. Systemen är designade att individuellt hantera hela IT-lasten.

Kylsystemet är av en typ som helt undviker s.k. ”hot-spots”, detta innebär att vi distribuerar en jämn temperatur över hela ytan – dessutom utan att ha någon som helst vattendragning i IT-utrymmen. Detta är mycket ovanligt och ett krav för att uppnå högsta uppfyllda klassning.

Högsta fokus på säkerhet & skydd

Hela fastigheten är omgärdad av ett elektrifierat staket som är kopplat till larmcentral. Byggnaderna är tillverkade av betong och samtliga dörrar är skyddsklass 4 vilket gör det mycket svårt för en obehörig att rent mekaniskt ta sig in i fastigheten. Området ronderas av väktare vid slumpmässiga tillfällen dygnet runt årets alla dagar.

Säkerhetssystemet vet när – och vilka – människor som är i lokalerna och i olika säkerhetszoner (ner på rack-nivå) garanterar att ingen obehörig når känslig funktion (eller information). Alla ytor bevakas med övervakningskamera. Ev. larm går till polis, övervakningsbolag och vår personal.

DCS01 har bästa möjliga brandskydd i form av Novec gas och aspirerande detektorer som märker minsta tendens till brand i alla utrymmen och släcker genom att sänka syrenivån (utan att vara farligt för personer i lokalen). Brandlarmet larmar automatiskt brandkåren.

ladda ner vår folder och läs mer om DCS01 (pdf)

 

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Vill du också ta del av det senaste inom högpresterande molntjänster?