1. Startsida
  2. /
  3. IT-tjänster
  4. /
  5. Migrera från VMware till OpenStack

Migrera från VMware till OpenStack

 

Broadcoms förvärv av VMware har väckt oro bland VMware-användare om prisökningar och förändringar i servicenivån. Historiskt sett, efter Broadcoms förvärv, som de av CA Technologies och Symantec, upplevde kunderna betydande kostnadsökningar och minskad kvalitet på support och utveckling.

Vi hjälper dig att flytta från din VMware miljö. Vi har framgångsrikt genomfört flertalet migreringsprojekt till OpenStack, inklusive vår egna VMware miljö.

Abstrakt illustration, personer arbetar med en säker molntjänst. Abstract illustration, people working with a secure cloud service.
  • Ingen leverantörsinlåsning med OpenStack
  • Flexibilitet och öppen källkod
  • Skalbarhet

Migrera med minimal kundpåverkan och nedtid

Med hjälp av vår kompetens inom både OpenStack och VMware har vi utvecklat ett verktyg som helt automatiserar flytten för att minimera kundpåverkan och nedtid.

Vi kan under servicefönster schemalägga flytt av VM:ar och dessutom genomföra individuell acceptanstestning per VM för att garantera kvalitén på flyttarna. Att hinna med 100 VM:ar (beroende på storlek) på ett enda service-fönster är på detta vis hanterbart.

Den automatiserade migreringen delas in i tre faser för att säkerställa en smidig övergång med minimal påverkan på verksamheten.

Vill du veta mer? Kontakta oss så förklarar vi processen i mer detalj.

1. Förberedelse

Systemet utvärderar instansen och identifierar de tjänster som är kritiska för din verksamhet.

Vi hämtar metadata från VMware för att t.ex. återanvända MAC-adresser och minimera påverkan på migreringen. Relevanta portar och VLAN skapas i OpenStack för att förbereda en sömlös övergång.

Om övervakning används sätts ett migreringsfönster via API för att undvika falska larm och onödig nedtid.

2. Flytt

Under ett planerat migreringsfönster tas instansen ner och dess disk image kopieras till OpenStack.

Därefter monteras diskarna och uppdateringar görs för att säkerställa kompatibilitet, såsom installation av KVM-drivrutiner och uppdatering av nätverkskonfigurationen.

Den nya instansen skapas sedan upp i OpenStack med rätt metadata, portar och konfigurationer för att spegla den ursprungliga miljön.

3. Funktionskontroll

Efter migreringen startas instansen i OpenStack och vi genomförs en acceptanstestning för att säkerställa att instansen svarar på de portar eller tjänster som identifierades i steg ett.

Om instansen inte klarar acceptanstestet stängs portarna i OpenStack och instansen startas igen i VMware. Instansen finns kvar i OpenStack vilket gör det möjligt att felsöka problemet i efterhand utan risk för onödig nedtid av er driftsmiljön.

Om instansen klarar acceptanstestet uppdateras CMDB automatiskt för att bekräfta migreringen, och instansen markeras som migrerad i VMware. Verktyget går nu vidare till nästa instans.

Nu körs instansen ifrån OpenStack!

Illustration of managed services cloud solutions Illustration av managed services molnlösningar

Flertalet framagångsrika migreringar, inklusive vår egen VMware flytt

Vi har framgångsrikt flyttat vår egen VMware-miljö till OpenStack. Migreringen gick smidigt och problemfritt, vilket gör att vi känner oss trygga med att leverera samma projekt till våra kunder. Vi har flyttat miljöer med över 500 virtuella maskiner (VM) och säkerställt en säker och stabil övergång till OpenStack.

Vi har verktyget, vi har genomfört flyttar, vi har know-how

Tack vare vår erfarenhet och kunskap, i både OpenStack och VMware, kan vi erbjuda effektiva och skalbara migreringslösningar som hjälper dig att snabbt dra nytta av OpenStacks kostnadseffektivitet, flexibilitet och skalbarhet.

Läs här vårt success case här 

Att flytta från VMware till OpenStack kan erbjuda flera fördelar, särskilt för organisationer som söker flexibilitet, kostnadseffektivitet och skalbarhet. Här är tre huvudsakliga fördelar med en sådan övergång:

Kostnadseffektivitet: OpenStack är känt för sin förmåga att minska de totala ägandekostnaderna (TCO). Eftersom det är en öppen källkodsplattform, elimineras licensavgifter som vanligtvis är associerade med proprietära lösningar som VMware.

Flexibilitet och öppen källkod: OpenStack är högt anpassningsbart tack vare sin öppna källkodsmodell. Denna flexibilitet underlättar integration med ett brett utbud av tredjepartstekniker och verktyg, vilket är en stor fördel för organisationer som värdesätter teknisk frihet och innovation​.

Skalbarhet: OpenStack är utformat för att skala horisontellt över många servrar, vilket gör det väl lämpat för stora, distribuerade miljöer. Detta är en viktig faktor för organisationer som behöver hantera stora mängder data och användare över geografiskt spridda platser. Plattformens modulära design gör det också möjligt att effektivt lägga till eller modifiera tjänster utan att störa den övergripande infrastrukturen​

Illustration of people and CaaS. Illustration av människor och CaaS.

Självklart kompatibelt med er container plattform

I OpenStack kan naturligtvis OpenShift/OKD köras. OpenShift nyttjar OpenStacks API för att provisionera resurser i plattformen men till skillnad från i VMware kan ni även själva göra det också, antingen genom en webbportal, API eller via CLI.

Illustration, pyramid diagram.

Kontakta oss

Har du frågor om att flytta från VMware till OpenStack? Rådfråga vår specialist eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig direkt. 

Fråga vår specialist

Profile picture. Profilbild.

Emil Rydin

Customer manager

emil.rydin@binero.com

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan och vi kontaktar dig

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.