1. Startsida
  2. /
  3. Aktuellt
  4. /
  5. Vi valde att migrera från VMware till OpenStack

Vi valde att migrera från VMware till OpenStack

Broadcom slutförde sitt förvärv av VMware under 2023, vilket har haft stora påföljder för användare av VMware. Efter att förvärvet gick igenom har man implementerat betydande förändringar i produktportföljen och licensieringsmodellen. Över 50 VMware-produkter har lagts ner, och i framtiden kommer man enbart erbjuda prenumerationsbaserade licenser.

För VMware-användare innebär detta drastiskt ökade kostnader, vilket har lett till att många nu letar efter alternativ till VMware. Samtidigt finns en osäkerhet kring att migrera sina miljöer, någonting som tidigare varit väldigt resurskrävande.

Illustration of managed services cloud solutions Illustration av managed services molnlösningar

Vi på Binero har också ställts inför detta dilemma, och har nu tagit beslutet att migrera från VMware till OpenStack. Vi gjorde detta genom att utveckla ett verktyg för att flytta VM:ar till en Openstack-miljö på ett så effektivt och automatiserat sätt som möjligt – med feature parity mot den tidigare VMware-uppsättningen.

Vill ni flytta från VMware? Kontakta oss så planerar vi en flytt för era miljöer.

Varför migrera från VMware nu?

Vi har sett fördelar med att flytta från VMware sedan vi driftsatte vår OpenStack plattform 2019. En flytt från VMware har tidigare innefattat en stor tidsåtgång, och då vi generellt varit nöjda även med VMwares produkt har vi tills nyligen valt att prioritera annat.

Nu har licens-situationen förändrats och förändringarna har medfört en osäkerhet kring VMwares kvalitet på sikt, så vi tog beslutet att migrera till en open source-baserad plattform – OpenStack. Utöver de finansiella fördelarna (inga licenskostnader), och säkerheten i att inte vara beroende av tredje part vad gäller både licenser och infrastrukturlösningar så har vi sett en ökning av prestanda och tillgänglighet.

Hur migrerade vi från VMware till OpenStack?

För att göra migreringen så smidig och automatiserad som möjligt har vi utvecklat ett verktyg som hanterar hela processen med minimal handpåläggning. Vi kan snabbt och effektivt migrera ett stort antal virtuella maskiner från VMware till OpenStack under ett servicefönster, utan att äventyra användarupplevelsen.

Med detta har vårt team framgångsrikt migrerat miljöer med över 500 virtuella maskiner till OpenStack, vilket gör vår process och vårt verktyg beprövat och säkert.

1. Förberedelse

Systemet börjar med att utvärdera varje instans och identifiera kritiska tjänster. Vi hämtar metadata från VMware för att återanvända ex MAC-adresser och minimera påverkan från migreringen. Relevanta portar och VLAN konfigureras i OpenStack för att säkerställa en smidig övergång. Om övervakning används, sätter vi ett migreringsfönster via API för att undvika falska larm och onödig nedtid.

2. Flytt

Under ett planerat servicefönster tas instansen ner och dess disk image kopieras till OpenStack. Därefter monteras diskarna och nödvändiga uppdateringar görs för att säkerställa kompatibilitet, såsom installation av KVM-drivrutiner och uppdatering av nätverkskonfigurationen. Den nya instansen skapas sedan upp i OpenStack med rätt metadata, portar och konfigurationer för att spegla den ursprungliga miljön.

3. Funktionskontroll

Efter migreringen startas instansen i OpenStack, och vi genomför en acceptanstestning för att säkerställa att den svarar på de portar och tjänster som identifierades i förberedelsesteget. Om instansen inte klarar testet stängs portarna i OpenStack och instansen startas igen i VMware. Den migrerade instansen finns kvar i OpenStack, vilket gör det möjligt att felsöka problemet senare utan risk för onödig nedtid.

När instansen klarar acceptanstestet uppdateras CMDB automatiskt för att bekräfta migreringen, och instansen markeras som migrerad i VMware. Verktyget går vidare till nästa instans, och den migrerade instansen körs nu från OpenStack!

Sammanfattning

Broadcoms förvärv av VMware har förändrat spelplanen för många organisationer. Som svar har vi på Binero utvecklat ett automatiserat verktyg som möjliggör en smidig och effektiv migrering från VMware till OpenStack. Med detta har vi framgångsrikt migrerat över 500 virtuella maskiner från VMware till OpenStack med bibehållen funktionalitet och minimal påverkan på applikationerna.

Att gå över till OpenStack ger ökad eller likvärdig prestanda, driftssäkerhet, större flexibilitet och frihet från licensavgifter. Vill du veta mer om att migrera från VMware till OpenStack – kontakta oss nedan.

vill du veta mer?

Vi drivs av att hjälpa våra kunder till högre innovationskraft och kostnadseffektiv IT. Prata med en av våra experter så berättar vi gärna mer.

relaterade artiklar