högpresterande molntjänster för hållbar digitalisering

Binero är ett tillväxtbolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Vi möjliggör hållbar digital utveckling för företag och organisationer med kvalificerade behov inom molntjänster och IT-infrastruktur.

kundanpassade molnlösningar

Bineros kunder drar nytta av väl beprövade, EU-kompatibla och moderna molnlösningar, som är lätta att både skala och vidareutveckla. Vi levererar infrastruktur och plattform som tjänst (IaaS och PaaS) med tillhörande tjänsteportfölj, från vårt klimatcertifierade datacenter norr om Stockholm. 

Vi arbetar i partnerskap i olika konstellationer vilket gör att vi kan stötta våra kunder i såväl större transformerande projekt som i spjutspetscase där ny teknik används som tillväxtmotor. I det här sammanhanget gäller definitivt inte ”one size fits all” utan det krävs ett nära samarbete mellan kund och molnleverantör för att hitta bästa lösningen – idag och för framtida behov.

Tillsammans med våra utvalda partners utformar vi molnlösningar som åstadkommer hållbar, framtidssäkrad tillväxt för våra kunder. Detta till ett mycket konkurrenskraftigt förhållande mellan prestanda och pris. Våra molntjänster är ett utmärkt val för offentlig sektor, större företag, samt digitala tillväxtbolag - både i startup-fasen och mer mogna digitala bolag. 

kunden har ordet

"Vi arbetar alltjämt med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar för hela bolaget och vad gäller den tekniska delen har vi också haft behovet att öka säkerheten och tryggheten.

Binero uppfyller alla våra krav och mer därtill, med förstklassigt kundbemötande från det att partnerskapet initierades hela vägen till ett engagemang utöver det vanliga från Bineros tekniska support."

Juha Kauppinen, VD på Gaming Corps AB

lokal molnplattform för framtidssäkrad tillväxt

Våra lokalproducerade, kraftfulla molntjänster gör det möjligt för våra kunder att innovera och utvecklas snabbt, utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller dataintegritet. Vi kortar våra kunders tid till marknaden genom att ta bort tekniska begränsningar och erbjuder ett nära samarbete kring kundanpassade, kostnadseffektiva lösningar. Ny funktionalitet och nya tjänster adderas kontinuerligt till portföljen, baserat på såväl kundernas behov här och nu som på teknologitrender i framkant.

Vi levererar vår molnplattform som publikt moln i en enkel pay-as-you-go modell, samt som managerade moln där våra specialister hjälper till med allt från förstudie och arkitektur, till flytt, uppsättning, drift, övervakning och underhåll.

komplett molnlösning med managerad Kubernetes-plattform

Att bygga applikationer i containers blir allt vanligare. Containeriserade lösningar, främst Kubernetes, används för att automatisera driften av applikationer och göra dem säkra, skalbara och enkla att hantera. Genom samarbeten med värdeadderande teknologipartners tillhandahåller Binero en komplett molnlösning till kunder med kvalificerade Kubernetes-behov.

öppna standarder och moderna avtal

Med dagens snabba utvecklingstakt och föränderliga omvärld är det för många aktörer avgörande att välja en partner som inte låser in sina kunder, varken i tekniken eller i långa avtal.

Vi på Binero erbjuder en skalbar molninfrastruktur baserad på helt öppna standarder, nämligen plattformen OpenStack, med relevanta och verkligt värdeskapande tjänster i den tillhörande portföljen. Det innebär att vi inte låser in våra kunder varken till oss eller till vår plattform. Vi anser nämligen att en modern molnleverantör ger sina kunder frihet att när som helst kunna byta såväl samarbetspartner som IT-arkitektur om de inte är nöjda.

på agendan: hållbar digital utveckling

Digitaliseringstakten har gjort att fler och fler vänder sig till molntjänster för att hämta hem värden som flexibilitet, innovationskraft och snabbhet till marknaden. 

Utbyggnaden av datacenter sker i snabb takt och år 2030 beräknas IT-sektorn stå för nära en femtedel av världens totala energiförbrukning. Världens datacenter står redan idag för en klimatpåverkan i paritet med hela den globala flygindustrin. Ändå är det inte en självklarhet att ställa krav på hållbar produktion när företag upphandlar molntjänster och IT-infrastruktur.

Fossilfri och klimatneutral data 

Här har vi på Binero valt att aktivt ta position för hållbar digital utveckling, bland annat genom bygget och driften av ett världens mest klimatsmarta datacenter. I juli 2020 erhöll vår anläggning norr om Stockholm, som första datacenter i världen, den internationella miljömärkningen ’Fossil Free Data Center’. Certifieringen innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100 procent förnybar el.

Säkerhet och dataintegritet i molnet

Vår övertygelse är att digitaliseringen berikar samhället. De digitala tjänsterna och kapaciteten som skapas är i sig det som behövs för att hjälpa oss lösa samhällets stora utmaningar, inklusive klimatfrågan. Men då gäller det att vi som bransch tar vårt ansvar för att producera och leverera tjänster som är verkligt hållbara och framtidssäkrade. För oss på Binero är det något som genomsyrar allt vi gör.

Det finns nämligen fler hållbarhetsvinster utöver klimatet, för både individ och samhälle, som våra kunder och partners drar nytta av. Som molntjänstleverantör med säte inom Europa, kan vi nämligen försäkra våra kunder om integritet och dataskydd under europeisk lag och GDPR. Vi producerar våra tjänster i vårt egna datacenter, med fullt fokus på både fysisk och digital säkerhet, vilket ger oss kontroll över hela kedjan. I valet av en svensk molnplattform stöttar du dessutom en framväxande ny svensk basindustri, som är viktig för Sveriges digitala suveränitet.