Övervakning

Helautomatiserad övervakning

Binero har lång erfarenhet av IT-övervakning.

Med vår helautomatiserade övervakning kan vi ge tidig varning på problem med din applikation eller tjänst. Du får information via SMS eller e-post den tid på dygnet du tycker är acceptabel (eller dygnet runt). Föredrar du så kan du givetvis kombinera vår övervakning med någon av våra manageringsåtaganden, då får istället vi larmen och agerar på dem.

Proaktivitet är helt centralt för en väl fungerande IT-driftsmiljö. För att kunna agera proaktivt krävs god insyn i plattformens samtliga delar vilket är svårt att ha utan övervakning. Genom tidiga varningar kan användare agera innan det blir ett driftsavbrott som slutanvändarna märker. Ett typexempel kan vara ont om resurser (ex. diskyta eller beräkningskraft – s.k. ”hög last”). Motsatsen till att agera proaktivt (d.v.s. ”reaktivt”) kräver också insyn i problematiken – även här är övervakning helt centralt. Ju snabbare en administratör kan bli uppmärksammad på ett problem, desto mindre påverkan för slutanvändarna.

Binero har lång erfarenhet av IT-övervakning och vi har ett brett register av kontroller som går att implementera för att täcka upp de flesta tänkbara scenarier. Om vi mot förmodan saknar en kontrolltyp för just det behov du har kan vi med stor sannolikhet ta fram en specialanpassad lösning. Även checkar som kontrollerar flera nivåer av en applikations-stack går att övervaka (ett exempel kan vara en check som nyttjar nätverk, lagring, databas och webbserver genom att exempelvis hämta tiden från databasen, skriva den till disk och sedan läsa tillbaka över http och jämföra med aktuell tid).

Vi hjälper dig gärna med ett grundpaket för att övervaka din tjänst men stannar inte där – över systemets livscykel förbättrar vi konsekvent övervakningen, antingen för att hantera ny funktionalitet eller för att täppa till potentiella hål. Målet är alltid att veta vad som kan förbättras med plattformen – och om något mot förmodan går fel, agera innan det orsakar problem för slutanvändaren! Prata med oss eller fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om övervakning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@binero.com eller via 020-11 33 80 så förklarar vi mer i detalj. Du kan också fylla i nedan formulär så kontaktar vi dig.