Press

Nomination Committee

16 november 2016

Valberedning utsedd inför årsstämma 2017

Valberedning utsedd inför årsstämma 2017 Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ, (ONG), meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 18 maj 2017. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 september 2016. Ägarrepresentanterna är Robert Sandin utsedd av Parkerhouse Investments Sweden AB (15 procent), Richard Göransson (12 procent) och Jonas Lindström utsedd av SSE Funds (8 procent). Robert Sandin är ordförande i valberedningen som tillsammans representerar cirka 35 procent av rösterna i bolaget.

20 november 2014

Valberedning utsedd inför årsstämma 2015

Valberedningens ledamöter inför Oniva Online Groups årsstämma 2015 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Online Groups valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna.

29 april 2014

Valberedningens förslag till Oniva Online Group Europe AB (publ) årsstämma 2014

Valberedningen för Oniva Online Group Europe AB (publ) består av Åke Eriksson, valberedningens ordförande, utsedd av Vattenormen AB, Robert Sandin, utsedd av Parkerhouse Investments Sweden AB, och Jonas Lindström, utsedd av Urban Johansson. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Online Groups årsstämma den 8 maj 2014. Bakom förslagen står aktieägare som representerar cirka 35 % av det totala antalet röster i bolaget.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil