Press

General meeting

15 april 2020

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 15 april 2020

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 5556264-3022, ("Bolaget") den 15 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

16 mars 2020

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 april 2020 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

18 november 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

16 juli 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 augusti 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141 A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

22 maj 2019

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 22 maj 2019

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org. nr 5556264-3022, ("Bolaget") den 22 maj 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

17 april 2019

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10:00 CET på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141 A i Bromma, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30 CET.

20 april 2018

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

18 april 2017

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30 CET.

18 maj 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016 Oniva Online Group Europe AB (publ.), höll årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 på bolagets kontor i Stockholm. Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

19 april 2016

Kallelse till årsstämma iOniva Online Group Europe AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.) Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET.

20 april 2015

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET. Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida www.onlinegroup.com.

4 februari 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ.), org.nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2015 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Kallelsen finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida http://www.onlinegroup.com/.

19 augusti 2014

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 19 augusti 2014

Extra bolagsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) har idag fattat beslut dels om att upphäva det beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 24 kronor per aktie som fattades av bolagsstämman den 9 juli 2014 och att istället genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 12 kronor per aktie, dels att genomföra en riktad nyemission.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil