12 november 2018

Valberedning inför årsstämma 2019

Valberedningens ledamöter inför Binero Groups årsstämma 2019 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 oktober 2018 och består av Victoria Dexback som representerar Richard Göransson (12,19%), Rockpoint AB (5,85%) och Mölna Spar AB (5,85%). Jonas Lindström som representerar sig själv (2,07%) och BNY Mellon SA/NV (5,88%) samt Theodor Jr Jeansson som representerar sig själv (5,06%).

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Binero Group AB (publ), Att: Thomas Broberger, Gustavslundsvägen 141A, 167 51 Bromma, eller via e-post till ir@binerogroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Victoria Dexback, ordförande i valberedningen

Telefon: +46 705 56 1049

E-post: vdexback@gmail.com

Visa alla artiklar