20 juni 2017

Online Groups avveckling av Onlineverksamheten i Frankrike kommer att påverka resultatet negativt under andra kvartalet 2017

Nedläggningen av den franska filialen, som är det sista steget i avvecklingen av den franska Onlineverksamheten, kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2017 med 8,2 MSEK. Nedläggningen av filialen har ingen påverkan på kassaflödet.

Under mars månad 2017 avyttrades dotterbolaget Just Search SARL i Frankrike och en positiv resultateffekt på 4,1 MSEK redovisades under första kvartalet 2017.

Nedläggningen av filialen innebär att verksamheten i Frankrike nu helt har upphört och att inga ytterligare kostnader kommer att tillkomma.

Nedläggningen av filialen och avyttringen av det franska dotterbolaget innebär att resultatet från hela avvecklingen av Onlineverksamheten i Frankrike kommer att påverka resultatet negativt med 4,1 MSEK för perioden januari – juni 2017.

Hela Onlineverksamheten omsatte 7,8 MSEK under första kvartalet 2017 och redovisade ett rörelseresultat

på -0,8 MSEK.

Inom Onlineverksamheten har vi fortsatt renodlingen och fokuserar nu enbart på den svenska verksamheten. Försäljningen av dotterbolaget i Frankrike och nedläggningen av filialen var viktiga steg i den renodlingen.

Vi fortsätter, som vi tidigare meddelat, även den strategiska översynen av hela vår Onlineverksamhet.

Online Group lämnar delårsrapport för andra kvartalet 2017 den 24 augusti 2017.

Visa alla artiklar