27 april 2018

OnivaOnline Group Europe ABs (publ) årsredovisning för 2017 offentliggjord

Oniva Online Groups årsredovisning för 2017 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök onlinegroup.com. (https://www.onlinegroup.com)

Stockholm den 27 april 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ)

Visa alla artiklar