27 april 2017

Oniva Online Group Europe ABs (publ) årsredovisning för 2016 offentliggjord

Oniva Online Groups årsredovisning för 2016 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök onlinegroup.com. (https://www.onlinegroup.com)

Stockholm den 27 april 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ)

Visa alla artiklar