4 maj 2017

Fredrik Alpsten föreslås till ny styrelseledamot i Online Group

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ONG: Valberedningen för Online Group har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelseledamot. Det föreslås att Fredrik Alpsten väljs till ny styrelseledamot.

Som tidigare meddelats föreslås omval av styrelseledamöterna Lars Wahlström, Mia Forsgren, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback. Till ordförande i styrelsen föreslås Lars Wahlström. Vidare föreslås att Fredrik Alpsten väljs som ny styrelseledamot. Britta Dalunde har avböjt omval.

Fredrik Alpsten är född 1966 och är civilekonom från Handelshögskolan. Fredrik är idag finansdirektör och medlem av koncernledningen på Boule Diagnostics AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2013 var Fredrik VD för Boule Diagnostics amerikanska dotterbolag. Han har tidigare erfarenhet som VD och ekonomidirektör för Doxa AB. Fredrik är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Information om vilka personer som ingår i valberedningen hos Oniva Online Group AB (publ) samt information om styrelseledamöterna framgår på bolagets hemsida www.onlinegroup.com.
Årsstämman 2017 kommer att äga rum den 18 maj 2017.

Visa alla artiklar