28 juni 2017

Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden delar ut aktierna i Online Group till delägarna

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), kortnamn ONG: Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB, som äger 15 procent av aktierna i Online Group, delar ut aktierna i Online Group till delägarna Rockpoint AB, Mölna Spar AB och Robert Sandin Invest AB. Efter utdelningen kontrollerar Richard Göransson direkt och indirekt via bolag drygt 18 procent av aktierna i Online Group, d.v.s. exponeringen är oförändrad.

Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB delar ut samtliga 2 908 124 aktier, motsvarande 15 procent av aktierna och rösterna, i Online Group till delägarna:

  •  Rockpoint AB (ägs av Richard Göransson) 1 163 250 aktier
  •  Mölna Spar AB (ägs huvudsakligen av Mikaela Granström) 1 163 250 aktier
  •  Robert Sandin Invest AB (ägs av Robert Sandin) 581 624 aktier

Efter utdelningen av aktier i Online Group från Parkerhouse Investments Sweden kommer Richard Göransson att äga direkt och via bolag totalt 3 587 888 aktier, motsvarande drygt 18 procent av aktierna och rösterna, d.v.s. exponeringen är oförändrad. Mikaela Granström ägarandel kommer att uppgå till nästan sex procent via bolag och Robert Sandin kommer att äga knappt tre procent via bolag, d.v.s. exponeringen är oförändrad.

Visa alla artiklar