Press

Pressmeddelanden

Binero är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du våra pressmeddelanden, samt nerladdningsbart material såsom bilder, logotyper, typsnitt och grafisk profil.

31 mars 2021

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264–3022 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

3 mars 2021

BINERO GROUP AB enters into a cooperation agreement with STAKATER AB

BINERO GROUP AB (publ) (“Binero”), a Swedish provider of cloud services and digital infrastructure, has entered into a cooperation agreement with Kubernetes specialists STAKATER AB (“Stakater”). The collaboration covers a joint sales and technology initiative to address the containerization and serverless needs of the Nordic Cloud Market.

3 mars 2021

BINERO GROUP AB ingår samarbetsavtal med STAKATER AB

BINERO GROUP AB (publ) (“Binero”), en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur, har ingått ett samarbetsavtal med Kubernetesspecialisten STAKATER AB (“Stakater”). Samarbetet avser gemensamma försäljnings- och teknikinitiativ för den nordiska molnmarknadens behov inom serverlös containerteknik.

26 oktober 2020

Binero lanserar Object Storage i sin publika molntjänst för företag med fokus på dataintegritet och hållbarhet

Binero har nu lanserat en S3-kompatibel tjänst för objektlagring i sitt publika OpenStack-baserade moln Binero.Cloud. Denna tjänst - object storage as a service - ger användarna möjlighet att lagra stora mängder objekt i molnet, till exempel dokument, foton, videos eller installationsfiler, på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt. Objektlagringstjänsten möjliggör olika användningsfall inklusive backup av filer, datalake, lagring av media för en applikation eller arkivering av filer.

14 oktober 2020

BINERO GROUP AB ingår samarbetsavtal med VOEREIR AB

BINERO GROUP AB (publ) (”Binero”), en svensk leverantör av molntjänster och digital infrastruktur, har ingått ett samarbetsavtal med VOEREIR AB (”VoerEir”). Samarbetet avser vidareutveckling av Bineros publika molntjänst Binero.Cloud.

21 augusti 2020

Delårsrapport Binero Group AB (publ)   januari – juni 2020

Kvartalet april - juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (8,5) · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 Mkr (-9,1) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 Mkr (-9,5) · Periodens resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7) · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 kr (-0,49) · Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent Delårsperioden januari - juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (16,4) · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,7 Mkr (-16,8) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,1) · Periodens resultat före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-18,2) · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kr (-0,91) · Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

15 april 2020

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 15 april 2020

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 5556264-3022, ("Bolaget") den 15 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

16 mars 2020

Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 april 2020 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

Bildarkiv & logotyper

Typsnitt

Binero primär font. Titillium Web – en öppen teckensnittlicens.

Hämta fil

Logotyp

Binero logotyper med ett urval av storlekar och formatalternativ.

Hämta fil

Pressbilder

Binero företagsbilder i webb-format med filter.

Hämta fil

Grafisk profil

Binero manual för den grafiska profilen. (eng)

Hämta fil