VoerEir väljer Binero som leverantör av moln- och infrastrukturtjänster

Binero Group AB (publ) (”Binero”), en ledande leverantör av OpenStack-baserade molntjänster och infrastruktur, har tecknat avtal med VoerEir AB (”VoerEir”), som utvecklar och tillhandahåller Touchstone, en plattform för automatiserad testning av datacenterinfrastruktur. VoerEir väljer att drifta och utveckla sina produkter hos Binero för den höga prestanda och förstklassiga säkerhet som Bineros molntjänster håller.

VoerEir, med ledande telekomoperatörer och molntjänstleverantörer som kunder, erbjuder en fullt automatiserad IT-lösning för testning av infrastruktur och plattformar. Kunderna är främst globala aktörer med affärskritiska behov. Plattformen används bland annat för testning, kvalitetssäkring och prestandaverifiering inom områden som molntjänster, nätverk, lagring och beräkningskapacitet.

”Bineros tjänster inom moln och infrastruktur passar oss, och våra kunder, utmärkt. Bineros publika moln bygger på öppen källkod, vilket rimmar väl med VoerEirs strategi. Vi får också tillgång till en bred kompetens och flera olika infrastrukturtjänster som säkrar upp våra tillväxtmöjligheter och ger oss en flexibilitet i vårt arbete.” säger Patric Lind, VD på VoerEir.

”Vi är stolta över att VoerEir väljer Bineros tjänster och vi ser fram emot att hjälpa dem fortsätta växa både i Sverige och på den globala marknaden”, säger Charlotte Darth, VD på Binero Group AB.

Företagen har idag ett samarbete där VoerEir levererar specialisttjänster och testplattformen Touchstone till Binero.
”Med automatiserade och säkra testprocesser, för både funktionalitet och prestanda, sparar vi tid och resurser och kan istället fokusera på att utveckla våra plattformar. Med hjälp av VoerEir har Binero effektiviserat utvecklingsprocessen och kan snabbare och med god kravställning och hög kvalitetssäkring, släppa ny funktionalitet till våra kunder.”, säger Johan Edlund, produktansvarig på Binero.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Darth, VD Binero Group AB
charlotte.darth@binero.com

Patric Lind, VD VoerEir AB
patric@voereir.com

Om VoerEir
VoerEir AB erbjuder en fullt automatiserad IT lösning för att testning av datacenterinfrastruktur. Lösningen är ursprungligen framtagen för Telekom-operatörer med mycket höga krav på tillförlitlighet, funktionalitet och prestanda och används även av andra aktörer med affärskritiska behov tex molntjänst leverantörer och myndigheter.

Om Binero
Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vår svenska publika molntjänst är baserad på öppna, globalt etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstifting. Genom nära samarbete och teknik i framkant stöttar vi kunder med hög utvecklings- och innovationstakt.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.