Valberedningens förslag till styrelse i Binero Group AB inför årsstämman 2022

Valberedningen i Binero Group AB (publ), föreslår till årsstämman 2022 att styrelsen utökas med en ledamot, till totalt fem ledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Stefan Andersson samt omval av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen i Binero Group meddelar härmed att de till årsstämman 2022 föreslår att öka antalet styrelseledamöter med en till totalt fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår nyval av Stefan Andersson till styrelsen.

Stefan Andersson, född 1961, är ekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har mångårig erfarenhet av försäljning och ledarskap på hög nivå i små och stora internationella företag inom IT-branschen. Han har tidigare varit ansvarig för indirekt försäljning på Oracle Svenska AB. Grundare och VD för Infogrator AB samt sedan 2003 grundare och VD på RedBridge AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg, samt omval av styrelseledamöterna Victoria Dexback, Hellen Wohlin Lidgard och Jacob Ståhle som samtliga står till förfogande. Vidare föreslår valberedningen omval av Carl-Magnus Hallberg som styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 5 maj kl. 10:00 på Vasagatan 11, 1 tr i Stockholm.

Information inför stämman hittar du på vår hemsida www.binero.com/bolagsstamma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström, ordförande i valberedningen
Telefon: +46 733 141 406
E-post: martin@arbona.se