Styrelsen för Binero Group gör en strategisk översyn för att renodla affärerna Cloud & Solutions och Webbhosting

Bakgrunden till styrelsens strategiska översyn är dels att renodla det nya tillväxtområdet med helhetslösningar för kunders publika, privata och hybrida molntjänster, dels att synliggöra storleken på webbhostingområdet. Av Bineros totala årliga omsättning  på drygt 130 Mkr kommer cirka 100 Mkr från Webbhosting och drygt 30 Mkr från Cloud & Solutions.

Cloud & Solutions

Styrelsen ser stor potential i Cloud & Solutions och under 2018 utvecklade Binero ett helsvenskt alternativ till de amerikanska molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som miljö och hållbarhet erbjuder Binero idag publika, privata och hybrida lösningar från det nya miljöcertifierade datacentret med snabba anslutningar till Google Cloud Plattformen, Microsoft Azure och Amazon Web Services. Binero är en helhetsleverantör av företags-IT, infrastruktur (IaaS) och molntjänster (SaaS). Cloud & Solutions området har årliga återkommande intäkter på cirka 30 Mkr och knappt 500 kunder. Omsättning för första kvartalet ökade med 25 procent till 8,0 (6,4) Mkr vilket motsvarade 26 (19) procent av den totala omsättningen.

Webbhosting

Styrelsen ser en mer mogen marknad för webbhosting men med möjligheter att delta i en konsolidering. Styrelsen har noterat den omsättning och de värderingar som liknande bolag inom branschen uppvisat under det senaste året. Styrelsen har därför beslutat att inleda en strategisk översyn av webbhosting med avseende på hur bolagets möjligheter bäst kan tillvaratas. Bolagets webbhostingområde har årliga återkommande intäkter på cirka 100 Mkr och knappt 80 000 kunder. Omsättning för första kvartalet uppgick till 23,2 (26,6) vilket motsvarade 75 (80) procent av den totala omsättningen. Affären har god lönsamhet och bra kassaflöde.

”Vi ser en stor potential i vårt nya tillväxtområde Cloud & Solutions där vi har utvecklat ett helhetserbjudande för SME-företag. Webbhosting är en mogen marknad i konsolidering. Vi har därför inlett en strategisk översyn av vårt webbhostingområde för att undersöka hur verksamhetens möjligheter bäst kan tillvaratas”, kommenterar Carl-Magnus, ordförande i Binero Group.

”Webbhostingaffären har god lönsamhet och bra kassaflöde. Vi har under 2018 investerat i att utveckla vår Cloud & Solutions affären och ser en fin tillväxt”, kommenterar Göran Gylesjö, VD i Binero Group.