Kontigo Care flyttar sin eHälsolösning Previct till Bineros svenska publika molntjänst

Det Uppsalabaserade bolaget Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”), en av Sveriges ledande aktörer inom eHälsolösningar för beroendevården, har valt att flytta sin plattform Previc till Binero Group AB:s (publ) (”Binero”) svenska publika molntjänst för att säkerställa GDPR-efterlevnad av digitala tjänster för kunder i offentlig sektor.

Socialtjänsterna i hälften av Sveriges kommuner använder idag Kontigo Cares AI-baserade plattform Previct som ett komplement till sina befintliga beroendebehandlingar, och Kontigo Care expanderar nu snabbt för att även kunna erbjuda lösningen i andra europeiska länder. Som leverantör av molnbaserade tjänster till offentlig sektor har Kontigo Care sett en ökad efterfrågan på EU-kompatibla lösningar, för att säkerställa lagring av personuppgifter i enlighet med GDPR.

”Det senaste årets debatt kring CLOUD Act har tydligt visat den offentliga myndighetsmarknadens oro kring GDPR-efterlevnad och datasäkerhet. När sedan Schrems II-domen kom i juli 2020 märkte vi att det blev allt svårare att sluta avtal med nya kunder. De var fortfarande lika intresserade av våra tjänster, men affärsdialogerna stannade av i slutskedet när juristerna skulle granska avtalen. Pågående upphandlingar pausades. Det fanns tydliga frågetecken kring regelefterlevnaden i vår Microsoft Azure-baserade AI-plattform”, säger Ulf Kindefält, VD på Kontigo Care.

Efterfrågan på dataintegritet från Kontigo Cares kunder ledde till beslutet att migrera till en EU-kompatibel molnplattform för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Valet föll på Bineros publika molntjänst som baseras på en lokal molninfrastruktur. Bytet visade sig ge fler fördelar utöver det regulatoriska.

Binero ger oss en EU-kompatibel OpenStack-baserad molnplattform. Det innebär att vi inte längre är bundna till någon leverantörsspecifik teknologi utan får mer flexibilitet. Dessutom är prestandan i Bineros molntjänst fantastisk! Nu har vi en molntjänst som är 30% snabbare, till 25-30 procent lägre kostnad,” säger Andreas Zetterström, Software Manager på Kontigo Care.

Binero har under föregående och innevarande år sett ökad efterfrågan på sin svenska molnplattform från ett flertal branscher – inte minst bolag som levererar till offentlig sektor.

”Kontigo Care är ett bolag i snabb tillväxt med kvalificerade behov. Samarbetet med Binero gör att de nu kan lägga fokus på att utveckla sin AI-plattform och expandera sin verksamhet geografiskt, medan Binero tar hand om molninfrastrukturen och säkerställer regelefterlevnad. Vi är stolta över det nära samarbetet med teamet på Kontigo Care och ser fram emot att hjälpa dem fortsätta växa både i Sverige och på den europeiska marknaden”, säger Charlotte Darth, VD på Binero Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Darth, VD Binero Group AB
E-post: charlotte.darth@binero.com
Telefon: +46 (0)8 511 05 500

Ulf Kindefält, VD Kontigo Care AB
Telefon: +46 (0)18 410 88 80

Om Kontigo Care
Kontigo Care har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde.

Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.