Binero Group valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Binero Group AB (publ) valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, tillika styrelseordförande, samt styrelseledamoten Jacob Ståhle. Valberedningen föreslår nyval av Victoria Dexback och Hellen Lidgard Wohlin.

Valberedningen meddelar härmed att de avser att föreslå omval av Carl-Magnus Hallberg, tillika styrelseordförande, samt Jacob Ståhle. Valberedningen föreslår nyval av Victoria Dexback och Hellen Lidgard Wohlin som styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Carl-Magnus Hallberg som styrelseordförande. Styrelseledamöterna Fredrik Alpsten och Mattias Lindroth har avböjt omval.

Victoria Dexback, född 1969, är fastighetsekonom och har över 15 års erfarenhet inom IT industrin. Hon har haft flera försäljningschefspositioner inom IT-sektorn, bland annat på IBM Sweden, Mercury Interactive AB och Computer Associates AB. Victoria är beroende i förhållande till större aktieägare.

Hellen Lidgard Wohlin, född 1969, är civilingenjör i elektroteknik och har 20 års erfarenhet som entreprenör, VD och styrelseledamot i snabbväxande tech-bolag inom dataanalys, AI och SaaS. Hellen sitter även i styrelsen för Norstjernan Growth, Vopy, Yellow Elk, Quantum Leap och Baloo Learning. Hellen är oberoende i förhållande till företagsledning och ägare.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 6 maj 2021 kl. 10 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.
 
Information inför stämman hittar du på vår hemsida www.binero.com/bolagsstamma

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Håkan Blomdahl, ordförande i valberedningen
Telefon: +46 70 895 00 01
E-post: hakan@arbona.se
 
Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se.