Binero Group valberedning inför årsstämman 2022

Binero Group AB (publ) informerar om att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 september 2021 och består av Robert Sandin som representerar totalt 27,45 procent (Richard Göransson 10,06 procent, Victoria Dexback 2,80 procent, Rockpoint AB 5,85 procent, Mölna Spar AB 5,85 procent, Robert Sandin Invest AB 2,90 procent), Johan Edenström som representerar totalt 12,16 procent (sig själv 0,60 procent, Pejoni AB 11,56 procent) samt Martin Zetterström som representerar totalt 12,15 procent (Arbona AB) av kapital och röster.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma planeras att hållas den 5 maj 2022 kl. 10:00 på Vasagatan 11, 1 tr i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Binero Group AB (publ), Att: Åsa Gislason, 114 78 Stockholm, eller via e-post till ir@binero.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Martin Zetterström, Arbona
Telefon: +46 733 141 406
E-post: martin@arbona.se