Binero Group valberedning inför årsstämman 2021

Binero Group AB (publ) informerar om att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2021 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 september 2020 och består av Victoria Dexback som representerar totalt 24,57 procent (Richard Göransson 12,87 procent, Rockpoint AB 5,85 procent, Mölna Spar AB 5,85 procent) och Håkan Blomdahl som representerar totalt 11,57 procent (Mertiva AB) samt Johan Edenström som representerar totalt 11,11 procent (sig själv 0,55 procent, Pejoni AB 10,56 procent) av kapital och röster.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 6 maj 2020 kl. 10 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Binero Group AB (publ), Att: Christer Samuelsson, Gustavslundsvägen 141A, 167 51 Bromma, eller via e-post till ir@binero.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Victoria Dexback, ordförande i valberedningen
Telefon: +46 705 56 1049
E-post: vdexback@gmail.com