Binero Group meddelar förändring i valberedningen inför årsstämman 2022

Binero Group AB (publ) (”Binero”) informerar om en förändring i valberedningen som är hänförlig till en förändrad ägarstruktur i och med förvärvet av RedBridge AB och RedBridge Technology AB.

Som ett resultat av förvärvet av RedBridge AB och RedBridge Technology AB den 19 november, förändras sammansättningen av Bineros valberedning. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 23 november 2021 och består efter förändringen av Robert Sandin som representerar totalt 23,8 procent (Richard Göransson 8,7 procent, Victoria Dexback 2,4 procent, Rockpoint AB 5,1 procent, Mölna Spar AB 5,1 procent, Robert Sandin Invest AB 2,5 procent), Jonas Feist som representerar 22,7 procent (Stefan Andersson 8,9 procent, Jonas Feist 8,5 procent, Whistler AB 5,4 procent) samt Martin Zetterström som representerar totalt 11,1 procent (Arbona AB) av kapital och röster.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma planeras att hållas den 5 maj 2022 kl. 10:00 på Vasagatan 11, 1 tr i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Binero Group AB (publ), Att: Åsa Gislason, 114 78 Stockholm, eller via e-post till ir@binero.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Martin Zetterström, Arbona
Telefon: +46 733 141 406
E-post: martin@arbona.se

Binero levererar ett komplett erbjudande inom molntjänster, digital infrastruktur och modern applikationsutveckling till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vår svenska publika molntjänst är baserad på öppna, globalt etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstiftning. Genom nära samarbete och teknik i framkant stöttar vi kunder med hög utvecklings- och innovationstakt.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.