Binero Group meddelar att samtliga villkor är uppfyllda för att genomföra tillträdet av webbhotellverksamheten till Loopia. Nytt preliminärt datum för tillträde 31 oktober 2019

Binero Group AB (publ) har som tidigare kommunicerats ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Tillträde var beräknat till den 31 augusti 2019. Förberedelser för tillträde pågår. Binero och Loopia är överens om att samtliga villkor för att genomföra tillträdet är uppfyllda. Nytt datum för tillträde beräknas till 31 oktober 2019.

Förberedelserna för överlåtelse av webbhotellverksamheten till Loopia löper på enligt plan. För att säkerställa en bra överlämning flyttas tillträde fram till preliminärt den 31 oktober 2019.

För mer information:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande, mobil: 073-506 60 00