Binero Group är Premiumpartner för Miljöstrategidagarna 2019

Konferensen Miljöstrategidagarna anordnas av tidningen Miljö & Utveckling (https://miljo-utveckling.se) och är en Sveriges viktigaste sammankomster för att lyfta vikten av miljö- och hållbarhetsarbete i svenska organisationer. Konferensen pågår i två dagar och höjdpunkten är utdelningen av Miljöstrategipriset som i år delas ut för femte året.

För Binero Group är frågor som rör miljö, klimat och hållbarhet inte bara något vi diskuterar och använder i marknadsföringssyfte, utan något som genomsyrar allt vårt arbete – från hur vi agerar internt på kontoret till hur vi skapar tjänster och produkter med miljöhänsyn i förarsätet. Inte minst återspeglas vårt miljöåtagande i vårt helt nybyggda datacenter DCS01 i Vallentuna, norr om Stockholm – som helt och hållet byggts för att stå för ett så litet klimatavtryck som möjligt. Det är en självklar hygienfaktor för en modern datacenteraktör att ta ansvar för miljön i alla led.

Med tanke på att allt fler organisationer använder molntjänster, och att lagringsbehovet i världen fortsätter att öka i lavinfart, så anser vi att det är viktigt att så många som möjligt sätter sig i IT-industrins miljöutmaningar – och i slutändan väljer leverantörer som tar ett tydligt ansvar för miljön och klimatet.

Därför har vi valt att bli Premiumpartner för 2019 års upplaga av Miljöstrategidagarna som äger rum 6-7 november.  Vi kommer både finnas på plats i utställningsdelen för att nätverka och hålla en keynote på scenen där vi berättar om hur vi lyckades bygga ett av världens allra grönaste datacenter – ett arbete vi är oändligt stolta över. Vi hoppas att ni dyker upp och lyssnar på oss!