Binero Group ABs (publ) årsredovisning för 2021 offentliggjord

Binero Groups årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida på www.binero.com