Binero Group ABs (publ) årsredovisning för 2020 offentliggjord

Binero Groups årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida på www.binero.com