Binero Group ABs (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord

Binero Groups årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version och finns tillgänglig på www.binerogroup.com